Nijerya'da Güvensizliğe 10 Çözüm: 7 numara sizi şaşırtacak

Yazarın fotoğrafı
Yazan: Soliu

 

Aşk yaymak

Nijerya'da güvensizlik, ülkeyi birçok düzeyde etkileyen karmaşık bir konudur. Etnik ve dini çatışma, isyan, haydutluk, adam kaçırma ve diğer şiddet içeren suç biçimleri dahil olmak üzere çok çeşitli sorunları kapsar.

Nijerya'nın güvensizlik seviyesi her geçen gün dramatik bir şekilde artıyor. Nijerya hükümeti son zamanlarda güvensizlik ve terörizm nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. 

İnsanların ve mallarının güvenliği, herhangi bir topluluğun sosyoekonomik büyümesi için hala çok önemlidir. Bunu yapmak için, hükümet toplumda güvenliği uygun şekilde sağlamalıdır.

Masum hayatların ne kadar çabuk heba edildiğini görmek rahatsız edici. Ayrıca, sakinler duygusal ve psikolojik stres güvensizlik nedeniyle sevdiklerini kaybetmekten dolayı her gün. 

Bu makale Nijerya'daki güvensizliğe 10 çözümden geçecek.

Nijerya'da Güvensizliğe Çözümler

Nijerya'da Güvensizliğin Nedenleri

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

Nijerya, sorunları arasında ayak uydurmaya çalışan gelişmekte olan bir ülke olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, gelişiminin önünde bir blok görevi gören sürekli isyan ve güvensizlikten kaynaklanmaktadır. Nijerya'daki güvensizliğin nedenlerinden bazıları şunlardır:

1. Yoksulluk ve İşsizlik

İşsizliğin yoksulluğa katkıda bulunduğu ve aşırı yoksulluğun istikrarsızlığı besleyen suçu beslediği bilinmektedir.

Ülkedeki genç insanlar için resmi işsizlik oranı yüzde 10'dur. Nijerya'daki yüksek işsizlik oranı gençler için bunaltıcı.

Her yıl üniversiteler, ne yazık ki iş bulma umudu olmadan iş piyasasına atılan birçok mezun veriyor. Ve birçoğu bunun sonucunda suç işledi. 

Nijerya'daki yüksek işsizlik oranı nedeniyle, gençler artık şiddet içeren suçlara çekiliyor.

Diğerleri teröristlerin kurbanı oldu ve hızla radikalleşti. Önceki hükümetler, Nijerya'nın güvensizliğine katkıda bulunan işsizlik ve yoksulluk oranlarını düşürmek için adımlar atmadı.

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

2. Kötü Yönetişim

Ne yazık ki, Nijerya'nın temel kolaylıklardan yoksun olmasının sorumlusu, finansman eksikliğinden ziyade liderlik yapısının en üst düzeylerindeki yolsuzluktur.

Ayrıca, artan güvensizlik oranı Nijerya'nın zayıf ve etkisiz hükümet sistemlerini göstermektedir. 

Bu da devletin kamu hizmetlerini yerine getirememesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, hükümetin çoğunluğun temel gereksinimlerini karşılayamaması birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı.

Bu amaçla, zayıf liderlik, Nijerya'nın temel güvensizlik nedenleriyle ilişkilendirilmiştir.

3. Zayıf Güvenlik Sistemi

Yetersiz hükümet güvenlik altyapısı, zayıf güvenlik sisteminin sorumlusudur. Sonuç olarak, güvenlik görevlileri sorunları çözmek için gerekli deneyim ve araçlara sahip değildir.

Ayrıca güvenlik görevlileri yetersiz maaş, yetersiz eğitim ve kötü çalışma koşullarına sahiptir. 

Bu nedenle, mevcut güvenlik endişelerini ele almak için gerekli yeterlilik eksiktir. Nijerya ciddi şekilde yetersiz polislik yapıyor. Bu nedenle polis, güvenlik ve suç konularını verimli bir şekilde ele alamıyor.

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

4. Zayıf yargı sistemi

Nijerya'nın güvensizliğine katkıda bulunan faktörlerden biri de zayıf yargı sistemidir. Nijerya'da birçok suçlu, özgürlüklerini satın almaları için yargı görevlilerine rüşvet verdi. Sonuç olarak, hukuk sistemi vatandaşlarını terk etti ve tüm dehşetlerin yaşanmasına izin verdi.

5. bozulma

Kuşkusuz, Nijerya'nın mevcut güvensizlik durumu, yaygın yolsuzluğa bağlanabilen hükümetin başarısızlığından kaynaklanmaktadır. Kamu dairelerinin her kademesi yozlaşmıştır ve bu da ülkemizde önemli bir istikrarsızlığa yol açmıştır. 

Yolsuzluk, ulusun vatandaşlarına yüksek kaliteli hizmetler ve iş fırsatları sunmasını engeller. Gençler bulmakta zorlanıyor iş fırsatları iş imkanlarının olmaması nedeniyle. 

6. Zayıf sınır yönetimi

Nijerya'daki güvensizlik seviyesi, ülkenin sallantılı sınırlarına bağlanabilir. Kötü sınır yönetimi, insanların kayıtsız hareket etmesine izin verdi. Ek olarak, ülkeye kontrolsüz bir şekilde küçük ve hafif silahlar girişi var. 

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

Bu silahların girişi orada isyanı ve suçluluğu teşvik etti. Burkina Faso, Mali ve Nijer, Nijerya ile sınır paylaşıyor. bu göç ve Nijerya'daki gümrük makamları bu sınırları koruma konusunda berbat bir iş çıkarıyor. 

Bu sınırların savunmasızlığı, terörist faaliyetlerin Nijerya'nın her yerine yayılmasını daha olası hale getirdi.

7. Etnik Gruplar ve Dini Farklılıklar

Ülke çapındaki siyasi ve dini liderler zaman zaman etnik duyguları kendi amaçları için kullanırlar. Dolayısıyla bu, çeşitli etnik gruplar ve dinler arasında nifak ve nefret tohumları ekilmesine neden olur. 

Ek olarak, temel altyapının sağlanması ve etnik eşitsizlik Nijerya için başlıca güvenlik endişeleri olmuştur. Bu sorunlar ülkenin bazı bölgelerini de marjinalleştirdi.

Nijerya'da Güvensizliğe Çözümler

Nijerya'daki güvensizlik olasılığı, insanların hayatlarını ve mallarını riske atıyor ve iş operasyonlarını engelliyor. Ayrıca, bir ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimini engelleyen yerli ve yabancı yatırımcıları da caydırır. 

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

Öyleyse, endişe verici güvensizlik oranını azaltmak için bazı uygulanabilir çözümlere göz atalım. Bunlar:

1. Güçlendirilmiş sınır koruması

Federal Hükümet, sınır gözenekliliği sorununu acilen ele almalıdır. Hükümet verimli gümrük ve göçmenlik görevlilerini işe almalı, eğitmeli ve göndermelidir. Hükümet, sınır güvenliğini iyileştirmek için daha etkili güvenlik teknolojileri satın almalıdır.

Federal Hükümet, sınır devriyesindeki asker sayısını da artırmalıdır. Sınırı koruyan sınır muhafızlarının sağlanan kaynaklara yeterli erişimi olmalıdır.

2. Polis ve güvenlik güçlerinin statüsünün iyileştirilmesi

Polis ve güvenlik güçlerinin katılımını güçlendirmek, Nijerya'da güvensizlikle mücadele etmenin başka bir yoludur. Bu nedenle, polis memurlarının eğitimini finanse etmek ve işlerini iyi yapmaları için gerekli araçlarla donatmak çok önemlidir. 

Uygun şekilde ödeme yapılmalı ve kaliteli silahlara erişebilmelidirler. Ek olarak, güvenlik organizasyonlarının modernleştirilmesine ihtiyaç vardır. Hükümet bunu yeterli eğitim ve odak değişikliği yoluyla yapabilir.

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

3. İyi yönetişim

İyi bir yönetim Nijerya'nın güvensizlik sorununu çözebilir. Halka cevap veren hesap verebilir bir hükümete sahip olmak esastır. Herhangi bir yolsuzluk yapan kişi buna göre cezalandırılmalıdır.

Bununla herkes eşit haklara sahip olacak, daha fazla dürüstlük ve şeffaflık olacak.

Ekonomik politikaların ve insani gelişme programlarının uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu, iyi yönetişimin arkasındaki itici güç olarak hizmet edecektir.

Dolayısıyla etkinlik, öngörü, şeffaflık, güvenilirlik ve güvenilir siyasi liderlik, etkinlik, öngörü ve güvenilirliğin bir işlevi olacaktır.

4. Çalışkan bir kolluk ekibinin oluşturulması

Kolluk görevlileri proaktif olmalı ve olası suçları neredeyse kusursuz bir doğrulukla öngörmelidir. Her zaman tepki vermemeli, bilgi toplamalı ve izlemelidirler.

Hükümet, kolluk kuvvetlerine hiçbir düzeyde taviz verememelidir.

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

5. İstihbarat servislerinin iyileştirilmesi

İstihbarat servislerini güçlendirmek, Nijerya'daki güvenlik sorunlarıyla mücadele etmenin başka bir yoludur. Bu, kolluk kuvvetlerinin eğitim ve malzemelerinin finanse edilmesiyle başarılabilir. 

Devlet Hizmetleri Bakanlığı (DSS) ve Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIA) için çalışanları içermelidir. 

Veri toplayabilecek ve inceleyebilecek merkezi bir istihbarat teşkilatı kurulmalıdır. Hükümet ayrıca standartlaştırılmış bir veri toplama sistemi kurmalıdır.

 Akıllı hizmetler, merkezi bir veri tabanı oluşturarak bunu başarabilir. Ayrıca, birkaç kurumdan veri depolayabilen bir bilgisayar sistemi kurularak da oluşturulabilir.

6. Ceza adalet sisteminin iyileştirilmesi

Hükümet, bir zaman çerçevesi içinde çalışarak işlemlerin erken tamamlanmasını sağlamalıdır. Sert, adil ve adaletli bir yargı sistemi çok önemlidir. Hiçbir suçlu cezadan muaf tutulmamalıdır.

7. Eğitim ve iş olanaklarına kolay erişim sağlanması

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

Gelişmekte olan herhangi bir ülke, ülkeyi daha da ilerletmek için eğitime ihtiyaç duyar. Her eğitim kademesindeki müfredatın değiştirilmesi gerekiyor. Ayrıca eğitim kurumlarımızın da yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 

Hükümet, akademik müfredatın ayrılmaz bir parçası olarak beceri geliştirmeye öncelik vermelidir. Gençlerin eğitim alma ve iş bulma olanaklarının artırılması önemlidir. 

Bu nedenle, gençlik programlarına yatırım yapmak ve yüksek kaliteli eğitim ve istihdam fırsatlarına erişim sağlamak uygundur. Ayrıca, gençlerin topluma değerli katkılarda bulunmalarını sağlayacaktır.

8. Ekonomik ilerleme

Ülkenin ekonomik çıktısında iyileştirme için yer var. Hükümet bunu, topluma uygun bir ekonomi inşa ederek başarabilir.

Ayrıca, ticari faaliyetler ve endüstriyel büyüme için ekonomik bir yapı oluşturmak, kazançlı istihdam yaratılmasına yardımcı olacaktır. 

Ayrıca, birinci sınıf eğitim kurumları ve halk için yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine erişim mümkün olacaktır.

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

9. Etkili güvenlik önlemleri konusunda kamuoyu farkındalığı olmalıdır.

Halkın güvenlik önlemleri konusundaki bilgisini artırmak ve insanları kendilerini koruma konusunda eğitmek önemlidir. 

Devlet yetkilileri, insanları suç oranı hakkında eğitmek için halkı bilinçlendirme kampanyaları geliştirmek için daha fazla çaba sarf etmelidir. 

Ayrıca, güvenlik görevlileri tehlike anında kendilerini korumak için neler yapabilecekleri konusunda bilgi vermelidir. İnsanlara tehlikeli faaliyetlerin nasıl bildirileceği konusunda bilgi verilmesi de tavsiye edilir.

10 Vatandaşların ve altyapının geliştirilmesi

Eyalet hükümeti, Federal Hükümet tarafından kendilerine verilen fonlardan yararlanmalıdır. Bunu, özellikle gençlerimiz için sağlık, eğitim ve istihdam olanaklarını finanse ederek yapabilirler.

Hemen tüm hükümet kademelerini içeren bir ulusal kalkınma planı oluşturulmalıdır. 

Sonuç

Güvensizlik sorunu bir günde ortadan kaldırılamaz. Hükümet ve diğer tüm güvenlik kurumları, ülkenin güvensizlik oranını azaltmak için bilinçli ve etkili çabalar göstermelidir. 

Reklamlar

AŞAĞIDAKİ OKUMAYA DEVAM ET

Güvensizliği ortadan kaldırmanın bir başka yolu da yasayı korumak ve uygulamaktır. Herkes toplumda barışı teşvik etmenin ve yasalara uymanın öneminin bilincinde olmalıdır.


Aşk yaymak

Leave a Comment