Küçük işletmeler için defter tutma; muhasebe en iyi gizli sırlar

Aşk yaymak

Küçük işletmeler için defter tutma kavramını anlamak, özenti girişimcilerin algıladığı kadar zor değildir.

Ancak, küçük işletmenizin yeterince kârlı olup olmadığı konusunda şüpheniz varsa, tartışılacak bu muhasebe sırları size yardımcı olacaktır.

Teknoloji çağında olduğumuzu ve bir çevrimiçi mağaza işletme sahibi olarak kağıt ve kalem muhasebesini bırakmanız gerektiğini söylememe gerek yok.

Küçük işletmeler için defter tutma ne kadar önemliyse, muhasebenin en iyi gizli sırlarını bilmek de aynı derecede önemlidir.

Bu nedenle, bu blog yazısında, tüketiminiz için bazı temel muhasebe kavramlarını ve ilkelerini çözeceğiz.

Bu nedenle, finansınızı en profesyonel şekilde yönetme konusunda tutkuluysanız, bunları küçük işletmenizde benimsemeye çalışın.

.........................

Küçük işletmeler için defter tutma ve muhasebenin önemi

Çevrimiçi veya fiziksel mağazanızda yaptığınız satışların sayısından bağımsız olarak, defter tutma başarısız olmaya mahkumsun.

Yani, işinizle ilgili uygun bir kayıt tutmaz veya muhasebe kontrolünü yapmazsanız, işler sizin için kötüye gidebilir.

İşletmenizin en önemli noktalarının ekonomik düzeyde gerçek bir resmine sahip olmanız gerekiyor.

Sonuçta, nakit girişleri veya satışlar, bir şirketin fiili durumunu bilmek için doğru veya geçerli göstergeler değildir.

Bu nedenle, küçük işletmenizin muhasebesini etkili ve doğru bir şekilde tutmanız gerekir.

Muhasebe en iyi gizli sırlar

Küçük İşletmeler İçin Defter Tutma

Kâr amaçlı küçük bir işletme kurduğunuzda, şirketin finansal kapasitesini anlamak için diğer tüm muhasebe kavramlarını bilmeniz önemlidir.

.........................

Yani şirketin ne kadar kazandığını, ne kadar kaybettiğini, üretilen paranın nasıl harcandığını veya kullanıldığını ve daha fazlasını bilmek.

Aslında, küçük işletmenizin sorumluluğunu almadan veya doğru yola koymadan önce, mali tabloları nasıl okuyacağınızı bilmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu notta, sizin için küçük işletme muhasebesinin gizli sırlarını çözeceğimiz için bu yayınla imdadınıza yetiştik.

Muhasebe Yöntemi Türleri

İlk vergi beyannamenizi vermek üzere bulunduğunuz süre içerisinde, işletmeniz için en iyi ve en uygun muhasebe yöntemini seçmeniz gerekmektedir.

Bu nedenle, sahip olduğumuz muhasebe yöntemleri türlerini bilmiyorsanız, en uygun olanı seçmekte zorlanabilirsiniz.

.........................

Buna dayanarak, muhasebe yöntemlerinin türlerini ve işiniz için uygun olanı nasıl seçeceğinizi tartışacağız.

A. Nakit Esaslı Muhasebe

Bu basit ama benzersiz bir muhasebe yöntemi şeklidir. Temel işlevi, tüm gelirleri alındığı anda ve ödendiği zaman giderleri takip etmektir.

B. Tahakkuk Esaslı Muhasebe

Ayrıca, Tahakkuk esaslı muhasebe yöntemi, parayı yalnızca “kazanıldığında” sayar, alındığında veya harcandığında sayılmaz.

Örneğin, bir müşteri büyük bir sözleşme imzalarsa, bu muhasebe yöntemi, müşterinin ödeme yapıp yapmadığına bakılmaksızın parayı kazanılmış olarak sayacaktır.

Bu yöntemin biraz karmaşık olduğu rahatlıkla söylenebilse de yine de uzun vadede organizasyonun bir görüntüsünü verir.

.........................

Nitekim yöntem, KOBİ'ler için hızlı ölçeklendirme kararları alırken veya yatırımcıları bilgilendirirken bir şekilde faydalıdır.

not: Hangi muhasebe yöntemini benimseyeceğinize karar verebilirseniz, küçük işletmeniz için en uygun yöntem için bir muhasebe uzmanına danışmanız tavsiye edilir.

Küçük İşletme Muhasebesi En İyi Gizli Sırlar

Her türlü iş formu, ölçeğinden bağımsız olarak rasyonel ve mantıklı muhasebe gerektirir.

Bu nedenle, çalışmak için zaman ayırmanız gereken ilk şey, muhasebe kavramlarının temel ilkesidir ve bunlar arasında:

1. Defter Tutma

Defter tutma kavramının kesin bir tanımı olmamasına rağmen. Bununla birlikte, tüm finansal tablolar için bilgi kaynağı olmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda, bir kişinin veya şirketin finansal faaliyetlerinin kayıtlarını tutmak için kullanılan bir kitaptır.

.........................

Muhasebenin asıl amacının kayıt tutmaktan başka bir şey olmadığı konusunda benimle hemfikir olacaksınız.

Bir işletmenin veya bireyin finansal işlemlerini, finansal bilgi sağlayan kullanılabilir bir biçimde eşit olarak özetler.

Çoğu büyük şirket, muhasebe kayıtlarını defterler aracılığıyla yönetir veya tutar ve bazıları bunları muhasebe yazılımıyla bilgisayarlaştırır.

2. Bilanço

Küçük işletmeler için defter tutma kavramını tam olarak anlamak için bilançonun ne olduğunu bilmek gerekir.

Bilanço, basitçe, belirli bir zaman dilimindeki bir organizasyonun resmi olarak açıklanabilir; genellikle ayın veya yılın sonunda.

Bilanço ile işletmenizin mali tablosunu inceleyip gözden geçirirsiniz ve bununla işletmenizin mevcut mali durumunu öğrenebilirsiniz.

.........................

Ek olarak Bilanço, şirketin çek veya tasarruf hesapları, kredi alacakları vb. gibi toplam ve dönen varlıklarını gösterir.

Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmayan bir bilanço, şirketin toplam kısa vadeli borçlarını, borçlarını, ödenecek kredilerini vb.

İş Sermayesini de yansıtır. Özkaynak, hem sermaye hem de yatırımlardan kaynaklanan tüm dağıtılmamış kazançları içerir.

Bilançonun formatının ve kategorilerinin genellikle yürüttüğünüz iş türüne veya biçimlerine bağlı olduğunu unutmayın.

Ayrıca, biçim genellikle Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri veya GAAP ile uyumludur.

Mali tablolarınızın hazırlanması için izlenmesi gereken standart bilanço formatı budur.

3. sermaye

Bu, girişimcilerin bir işi sıfırdan başlatmak için kullandıkları para veya fonlardır.

.........................

İşletmeyi karlı bir girişime dönüştürmek için kullanılan veya yatırılan tüm paradır.

Dahası, sermaye, sahibinin para çekme ve mevduatlarından sonra kazanca katkıda bulunmak için kullanılan giderlerin üzerindeki fazla gelir olarak da ifade edilebilir.

4. Giderler

Sermaye dışındaki giderler, para tüketen işlemler veya olaylar veya olaylardır.

Giderler, işçilere ödenen maaş, işyeri kredileri, elektrik ve su faturası, kira, borçların ödenmesi ve nakit çıkışı gibi aylık giderleri içerir.

5. Gelir

Bu giderlerin zıt anlamlısı, yani öz sermayede görülen düşüşlerin sayısıdır.

Dolayısıyla gelir, ticari faaliyetler, satışlar ve operasyonlar sonucunda özkaynakta tanık olunan artış miktarını ifade eder.

.........................

Yukarıdaki öncül, küçük bir işletme kurma konusunda tutkuluysanız ancak muhasebenin en iyi gizli sırlarına ihtiyacınız varsa, yukarıda tartışılanlar öğrenmeniz gereken şeylerdir.

Tutmanız gereken finansal kayıtların listesi

Önyargı olmadan, defter tutma zaman alıcı, dağınık ve bazen kafa karıştırıcı olabilir.

Muhasebe, neredeyse tüm gününüzü alan zorlu bir göreve benzer. Bu nedenle, sayılarla aranız iyi değilse, kesinlikle defter tutma görevlerinden bunalırsınız.

Diğer yandan, mali kayıtlarınızı takip etmekten vazgeçmemek için, izlemeniz gereken bazı öğeleri size sunacağız.

Bu kalemler veya finansal belgeler, elde edilen geliri, giderleri, kesintileri ve ayrıca ticari vergi beyannamelerinizde gösterilen kredileri gösterir.

.........................

İzlenecek bu belgeler veya mali kayıtlar şunları içerebilir:

 • Hesaplar;
 • Gelir;
 • Banka hesap özetleri ve kredi kartları;
 • faturalar;
 • İptal edilen kontroller;
 • Önceki vergi beyannameleri;
 • W2 ve 1099 Formları;
 • Mali tablolar;
 • Ödeme kanıtı; ve

Vergi beyannamenizde gösterilen bir gelir, gider, kesinti veya kredi kalemini gösteren diğer herhangi bir kayıt veya belgesel kanıt

Defter Tutma ve Muhasebe Kontrol Kontrol Listesi

Buna göre, küçük işletmeler için Defter Tutma kavramını anlamak için bir kova listesine de ihtiyaç vardır.

Bu nedenle, mali defterlerinizi tutmak ve sürdürmek için önerilen kontrol listesi aşağıdadır:

Haftalık ön muhasebe ve muhasebe işleri

Mali kaydınızı güncel tutmak için önerilen haftalık muhasebe görevleri şunlardır:

 • Tüm işlemleri muhasebe yazılımınıza veya daha iyisi Excel elektronik tablosuna girin.
 • İşlemlerinizi vergi beyannamenizde sınıflandırıldıkları şekilde dikkatlice sınıflandırın.

İşlemleri düzenli tutmak için gerekli tüm makbuzları dosyalayın.

.........................

Aylık Muhasebe Görevleri

Her ay yapılması önerilen muhasebe kontrol listesi aşağıdadır:

 • Kendinizi herhangi bir gelire veya onaylanmayan giderlere karşı korumak için hesap yöneticiniz veya banka hesaplarınızla uzlaşın.
 • Faturaları (varsa) hazırlayın ve mümkün olan en kısa sürede gönderin.
 • Mali kayıtlarınızı ve diğer mali durumlarınızı gözden geçirin
 • Her ne pahasına olursa olsun geç ücret ücretlerinden kaçınmak için satıcılara ve diğer faturalara ödeme yapın.
 • Alacak hesaplarını işlemek ve nakit akışını sağlamak için bekleyen faturaları inceleyin.

İyi mali kayıtlar tutmak, şirketiniz için üç ayda bir, iki yılda bir ve yıllık gelir vergileri söz konusu olduğunda işinizi ve hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Sonuç

Küçük işletmeler için defter tutmanın önemi fazla vurgulanamaz. Özellikle de günlük işlemlerin takibi söz konusu olduğunda.

.........................

Gerçekte, çevrimiçi veya fiziksel mağazanızda yaptığınız satışların sayısından bağımsız olarak, defter tutmadan başarısız olmaya mahkumsunuz.

Bu nedenle, bu yazıda tartışılan tüm muhasebe sırlarını incelerseniz, mali durumunuz kesinlikle dengelenecektir.

https://m.youtube.com/watch?v=MXCZQKzpBmU


Aşk yaymak

Leave a Comment