İyi Liderleri Nitelendiren Beş Yumuşak Beceri

Aşk yaymak

Son yazımızda, öğrenmeye yardımcı web sitelerini inceledik ve şu soruyu yanıtladık: paperhelp güvenilir mi yazma servisi? Bu sefer sosyal beceriler hakkında konuşacağız. Yumuşak beceriler liderliğin temelidir. Pek çok iş makineler tarafından daha iyi yapılabilir, ancak öte yandan duygusal zeka, en azından şimdilik, yalnızca insana özgüdür.

Sosyal beceriler tüm alanlarda giderek daha önemli hale geliyor. 

Zor becerilerin, bir aktiviteyi gerçekleştirmek için gerekli olan resmi ve teknik gerekliliklerle ilişkili olduğunu hatırlayalım. Bu arada, yumuşak beceriler, başkalarıyla etkili bir şekilde etkileşime giren çapraz niteliklerle ilgilidir.

Yapay zekanın zemin kazandığı bir dünyada, duygusal zeka giderek daha önemli hale geliyor. Özellikle yönetim dünyasında, sosyal becerilere artık daha fazla değer verilmektedir. Bazıları, aşağıda belirtilenler gibi liderlerin vazgeçilmezidir.

Atlantik Yolculuğu

Empati

Empati, iyi liderlik için gerekli bir beceridir. Bir liderin, rehberliği altındakilerin içindeki en iyiyi ortaya çıkarma yeteneğine sahip olduğu anlaşılırsa, empati olmadan bu rolü oynamanın imkansız olduğu açıktır.

Empati, diğer kişinin bakış açısını onların terimleriyle anlama yeteneğidir. Başkalarına nasıl davranılacağını ve ilham verileceğini bilmek için bir tür termometre görevi görür. Bu sayede kişi başkalarının zayıflıklarını ve güçlü yanlarını görebilir ama aynı zamanda anlayabilir. Her insandaki en iyiyi ortaya çıkarmak esastır.

İletişim becerileri

İletişim becerileri, bir liderdeki en kritik sosyal becerilerden biridir. İyi fikirlere veya büyük girişimlere sahip olmak yeterli değildir; nasıl iletişim kuracağınızı da bilmelisiniz. Amaç anlaşılmaktır.

Bir mesajı iletmek için doğru kelimeleri bulmak çok önemlidir. Nasıl açıklayacağınızı veya tanıtacağınızı bilmiyorsanız, iyi bir fikir özünün çoğunu kaybeder. Aynı şekilde, bir eleştiri ya da olumsuz bir yönün aşılması ve çözümlenmesi uygun dil kullanılırsa çok daha kolaydır.

Şarkıcıymış gibi şarkı söyleyebilmek veya yazarmış gibi özgür bir makale yazabilmek gibi iletişim becerileri bir lider için çok önemlidir.

Motivasyon ve ilham

Bir çalışma ekibini motive etmek ve ilham vermek karmaşık bir iştir. Birkaç yumuşak becerinin aynı anda devreye alınması gerekir. Özellikle, duyguları ifade etme ve başkalarının bunları anlamasını ve paylaşmasını sağlama yeteneği. İletişimin ötesine geçerek ifade alanına girer.

Başkalarında ilham yaratmak daha da zordur. Bunu başarmanın ideal yolu örnek olmaktır. Başkalarına sözlerden çok jest ve hareketlerinizle ilham veriyorsunuz. Düşüncede, sözde ve eylemde birlik olmalıdır. Bu tutarlılık, etik dünyasının bir parçasıdır ve doğmaz, gelişir.

Aktif dinleme

Bunun tüm yumuşak becerilerin temeli olduğunu söyleyebilirsiniz. Başkalarını dinleyemiyorsanız iyi bir lider olmak zordur. Diğer insanların bakış açıları sadece kişinin işini zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yeni fikirler ve çözümler bulmak için bir ilham kaynağıdır.

Aktif dinleme, ifadeden de anlaşılacağı gibi, katılımcıdır. Demek ki başkası konuşurken susmakla sınırlı değil. 

Ekip çalışması

Ekip çalışması, sosyal becerilerin mükemmel bir şekilde büyümesini gerektiren alanlardan biridir. Başkalarıyla çalışırken, isteklilik ve uyum sağlama yeteneği neredeyse her zaman bilgi veya deneyimden daha önemlidir.

Rekabet, şüphe veya güvensizlik en kritik faktörlerse, bir çalışma ekibi ilerlemez veya gelişmez. İyi dengelenmiş bir grup, bireysel becerileri güçlendirir ve ekibin bir bütün olarak büyümesini sağlar. Liderin belirleyici olduğu yer burasıdır. İşlevlerinden biri de tam olarak sinerjileri kolaylaştırmaktır.

Dünya, giderek daha fazla işbirlikçi üretim ve hatta tüketim biçimlerine doğru ilerliyor. Bu nedenle, sosyal beceriler hem bir işbirlikçide hem de bir liderde önemli bir artı olarak kabul edilir. Hepsi geliştirilebilir ve işyerinde ilerlemek için kesinlikle değerli araçlardır.


Aşk yaymak

Leave a Comment