Dünyanın En İyi Doktorlarının Bulunduğu İlk 20 Ülke

Aşk yaymak

Dünyanın en iyi doktorlarına sahip ülkeler arasında genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, İsviçre, İsveç vb. yer alır. Bu ülkeler tıp eğitimi, sağlık altyapısı ve yenilikçi tedavilerde mükemmelliğin örnekleridir.

Küreselleşme ilerledikçe ve daha fazla insan eğitime erişip yurt dışına seyahat ettikçe standart tıbbi uygulamalar da yavaş yavaş gelişti. 

Amerikalı doktorların dünyadaki en iyi doktorlar olduğu yaygın bir yanılgıdır, ancak diğer pek çok ülkede de mükemmel tıp uzmanları bulunmaktadır. 

Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler sıklıkla mükemmel sağlık sistemlerine sahip ülkelere örnek olarak gösteriliyor. 

Örneğin Avrupa, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere mükemmel sağlık sistemlerine sahip çok sayıda ülkeye ev sahipliği yapıyor. 

Günümüzde dünya çapında birçok ülkede mükemmel tıp uzmanları bulunmaktadır ve bu da en iyi tıbbi gücü seçmeyi zorlaştırmaktadır.

Ancak bu blog yazısı uğruna sizi dünyanın en iyi doktorlarının bulunduğu 20 Ülkeye götüreceğiz. 

Dünyanın En İyi Doktorlarına Sahip Ülkeleri Sıralamak İçin Hangi Ölçüler Kullanılıyor?

Dünyanın En İyi Doktorlarına Sahip Ülkeler

Sıralamanın nasıl yapıldığını açıklamak için en iyi doktorların bulunduğu ülkelerin seçilmesindeki kriterler incelenecektir. Elbette ülkeler arasındaki ölüm oranlarını karşılaştırmak doktorların iyi olup olmadığını belirlemenin harika bir yoludur. 

Belirli tedavilerin başarı oranı doktorların kalitesini gösterebilir. Ayrıca spesifik tedavilere ilişkin komplikasyon oranı da doktorun yetkinliğinin bir başka göstergesidir.

Doktorların başarılı olma oranının çeşitli koşullara bağlı olduğunu hatırlamak da çok önemlidir. 

Örneğin, çok sayıda hemşireye erişimi olan tıp pratisyenlerinin yeterli hasta tedavisi sağlama olasılıkları daha yüksektir. 

Benzer şekilde ilaç ve cerrahi ekipmanlara daha iyi erişime sahip olan doktorların hastalarına daha iyi tedavi sağladığı da gösterilmiştir.

Dünyanın En İyi Doktorlarının Bulunduğu Ülkeler

Pek çok kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin en iyi doktorlara sahip olduğunu düşünüyor, ancak gerçek şu ki diğer birçok ülke de yüksek nitelikli tıp uzmanlarına sahip. 

Örneğin Japonya ve Güney Kore'nin sağlık sistemleri dünyanın en iyileri arasında sayılıyor.

Dünyanın en iyi doktorlarının bulunduğu bu ilk 20 ülkeye sıralamasız bir göz atalım:

1. Amerika Birleşik Devletleri

En İyi Doktorların Bulunduğu Ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında en iyi sağlık sistemlerinden birine sahiptir. 

Amerikan sağlık sistemi muhtemelen tarihin en pahalı komedisidir. 

Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda uluslararası üne sahip ve ödüllü tıp uzmanlarından oluşan muhteşem bir ürün yetiştirmiştir. Denton Cooley, yapay kalbi başarıyla implante eden ilk cerrahtı.

Bunlar arasında anestezi uzmanı ve teratolog Virginia Apgar; Fallot Tetralojisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bir cerrah olan Alfred Blalock; Kan naklinde öncü olan Charles R. Drew; ve diğerleri.

2. Birleşik Krallık 

Atlantik Yolculuğu

Pek çok ünlü doktor İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda dahil olmak üzere Birleşik Krallık kökenlidir.

İskoç doktor, mikrobiyolog ve farmakolog Alexander Fleming, İngiltere doğumlu doktorlar arasında en tanınmış olanlardır.

Dünyanın ilk antibiyotiği olan Fleming'in penisilini onu meşhur etti. Penisilin keşfiyle hızla tarihin büyükleri listesine katılıyor.

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü iki kişiyle paylaştı: Erns Boris Chain adında bir İngiliz ve Howard Florey adında bir Avustralyalı.

İngiliz doktor Edward Jenner çiçek hastalığına karşı ilk aşıyı buldu. İmmünoloji alanındaki çalışmalarıyla milyonlarca insana fayda sağlamıştır ve bu nedenle sıklıkla "immünolojinin babası" olarak anılır.

3. Hindistan

Hindistan

Sağlık konusunda Hindistan en iyi doktorlara sahip ülkeler arasında yer alıyor. Hindistan hem ulusal hem de küresel olarak dünyanın en iyi doktorlarından bazılarına sahiptir. 

İstatistiklere göre, Amerikan Hintli Doktorlar Birliği başkanı Dr. Anupama Gotimukula'nın da doğruladığı gibi, Hintliler Batı ülkelerinde tıp mesleğinin orantısız bir payını oluşturuyor. 

Gelişmekte olan Afrika ülkeleri ve daha az gelişmiş ülkelerdeki Hintli uzmanlara daha karmaşık tıbbi prosedürler yönlendiriliyor. 

Gerçek açıklama, Hindistan'ın her türlü tıbbi bakım için mevcut en iyi tıbbi tesislere ve doktorlara sahip olduğunun düşünülmesidir. 

Batılı meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında Hintli doktorlar daha önemli sayıda vaka görüyor. Bu ülkedeki öğrenciler diğer ülkelerdeki öğrencilerden daha yoğun eğitim alıyorlar.

4. Almanya

Almanya

Almanya sıklıkla çeşitli alanlardaki ülkelerin en iyi listelerinde yer almaktadır. Bu liste son derece saygın tıp profesyonellerinin görüşlerine bu kadar dayanmasaydı bile, Almanya en iyi doktorlara sahip ilk 5 ülke arasında yer alırdı.

Almanya'nın en ünlü doktorlarından biri Rudolf Virchow'dur. Halk sağlığına yaptığı katkılar efsanevidir ve çoğu zaman modern patolojiyi kuran kişi olarak anılır.

Akranlarının sevgiyle Virchow lakabını taktığı "Tıbbın Papası", aynı zamanda sosyal tıbbı geliştirmesi ve lösemi ve emboli de dahil olmak üzere birçok rahatsızlığı doğru bir şekilde tanıması ve tedavi etmesiyle de itibar görüyor.

Ernst Haeckel biyoloji tarihinin en etkili isimlerinden biridir. Haeckel, daha önce bilinmeyen birçok türü keşfeden ve isimlendiren bir doktor, biyolog ve doğa bilimciydi.

5. Fransa

Jean-Martin Charco

Jean-Martin Charco

Kaynak: Araştırma kapısı

Ünlü bir nörolog olan Jean-Martin Charcot Fransa'da doğdu. Yaptığı önemli katkılardan dolayı sıklıkla “Modern Nörolojinin Babası” veya “Fransız Nörolojisinin Babası” olarak anılır. Hipnoz ve histeri üzerine yaptığı çalışmalar onun özellikle tanınmasını sağlamıştır.

Fransa'nın en tanınmış cerrahı Alexis Carrel'dir. Carrel, organ naklinde kullanılan ilk dolaşım pompasını birlikte geliştirdiği için 1912 Nobel Tıp Ödülü'nü aldı.  

Dikiş teknikleri geniş çapta tanınmaktadır. Fransız hekimler denilince akla ilk gelen kişi elbette Rene Laennec oluyor. Laennec, "doktor" terimiyle en çok ilişkilendirilen aletlerden biri olan steteskopun yaratılmasıyla tanınır.

6. İsviçre

Ülkenin dünya çapında en önemli sağlık sistemlerinden birine sahip olduğu düşünülüyor. Çikolatalarıyla tanınan bu küçük ama varlıklı ülkeden çok sayıda doktor, ruh sağlığı alanına önemli katkılarda bulundu. 

Carl Jung

Carl Jung

Kaynak: Britannica

Hiç şüphesiz en tanınmış tıp profesyonellerinden biri psikolog ve psikiyatrist Carl Jung'dur.

Jung, bireysel zihni dikkate alan analitik psikolojiyi yaratmasıyla tanınır. Persona video oyunları serisine aşina olan oyuncular, Jung ve Jung psikolojisi hakkında bilgi sahibidir. 

Hermann Rorschach, bireyin karakter niteliklerini araştırmayı amaçlayan psikolojik bir değerlendirme olan Rorschach testini geliştirdi. 

Psikoloji uzmanı Jean Piaget, en çok bireysel zekayı vurgulayan zihinsel gelişim teorisiyle tanınır.

7. Kanada

Ülke, dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden bazılarına sahip olmasıyla tanınıyor ve bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pahalı sağlık sistemine bir darbe olarak düzenli olarak kullanılıyor. 

Kanadalı hekimlerin tıp alanına da önemli katkıları olmuştur. Belki de en çok bilineni Frederick Banting'dir.

Diyabetle ilişkili bir peptit hormonu olan insülinin ortak keşfi Banting'e atfedilir. 

1923'te Banting ve İskoçyalı doktor John Macleod Nobel Tıp Ödülü'nü paylaştılar. Bu onura layık görülen en genç kişi olmaya devam ediyor. 

Kanadalı Roberta Bondar ünlü bir uzay tıbbı araştırmacısıdır. 

Kanada'nın uzaya giden ilk nöroloğu ve kadın astronotu oldu. Uzay tıbbı araştırmalarına yaptığı katkılar onun hatırı sayılır derecede tanınmasını sağlamıştır.

8. İtalya

Atlantik Yolculuğu

Carlo Urbani

Kaynak: DSÖ

Milyonlarca insanın hayatını kurtaran doktor 2000'li yıllarda orada bulundu. Şiddetli akut solunum sendromu (SARS) olarak bilinen son derece bulaşıcı viral hastalık, ilk olarak 2003 yılında İtalyan doktor Carlo Urbani tarafından tanımlandı. 

O zamanlar bilinmeyen bir hastalığa yakalandı ve sonuçta ölümüne yol açtı. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) haber vermeden önce değil.

İtalya'dan iki tanınmış bayan Maria Montessori ve Rita Levi-Montalcini'dir. Artık tanıdık Montessori öğretim yöntemini geliştiren doktor, katkılarından dolayı tanınıyor. 

Levi-Montalcini, sinirbilim çalışmalarıyla tanınmasının yanı sıra, 20. yüzyılın ortalarında Amerikalı Stanley Cohen ile birlikte sinir büyüme faktörünü geliştirdi.

9. Avustralya

Atlantik Yolculuğu

En tanınmış Avustralyalılar, tıbba katkılarından dolayı Nobel Ödülü'nü kazanan birkaç doktordur.

Howard Florey bunların en öne çıkanıdır. Tarihteki en önemli tıbbi keşiflerden biri olan penisilin keşfinin öncelikle Alexander Fleming tarafından yapıldığı kabul edilmektedir.

Ancak Florey, ilk klinik çalışmaları denetledi ve sonunda Ernst Boris Chain ile birlikte çalışarak penisilini uygulanabilir bir ilaca dönüştürerek milyonlarca hayat kurtardı.

Peptik ülserlerle açıkça bağlantılı bir bakteri olan Helicobacter pylori, Robin Warren ve Barry Marshall tarafından keşfedildi. 2005 yılında Warren ve Marshall katkılarından dolayı ortak Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü aldılar.

10 Yunanistan

Yunanistan

Yunanistan'ın bu listeye dahil edilmesi mantıklı. “Tıbbın Babası” olarak bilinen Hipokrat bu millette doğmuştur. 

Yunanistan'a modern sağlık hizmetleri getirmesi ve tıbbı meşru bir mesleğe yükseltmesiyle tanınır.

Bugün hala kullanımda olan tıpta bir etik kuralı olan ünlü Hipokrat Yemini'nin yazarıydı.

Galen bir başka ünlü Yunan doktordur. 

Galen, antik çağın en seçkin tıp bilgini olarak kabul ediliyor ve diğer bilimsel disiplinlerin yanı sıra anatomi, patoloji ve nöroloji çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı onurlandırılıyor.

Eserleri, özellikle anatomi alanında olmak üzere Batılı tıp araştırmaları üzerinde derin bir etki yarattı.

11. İsrail

Israil

İsrail, yüksek vasıflı tıp uzmanlarına sahip ülkeler listesinde yer alıyor.

Fonunun önemli bir kısmı yıllık olarak lisanslı doktorların tıp alanındaki uygulamalarına ve araştırmalarına ayrılmaktadır. 

Merkezden kenar mahallelere kadar her yerde halka sağlık hizmeti sunabiliyorlar.

Ayrıca dünyanın her yerindeki hastalardan konsültasyonlar alıyorlar. Bu ülke, doktorların farkındalığını artırmak için her yıl dünya çapında konferanslar ve çeşitli rahatsızlıklarla ilgili çok sayıda araştırma projesi düzenlemektedir. 

İsrail şu anda dünyanın en önemli sağlık sistemlerinden bazılarına sahiptir. 

12. Belçika

Belçika

Son yıllarda Belçika, en iyi doktorları yetiştirme konusunda harika bir ülke olduğunu kanıtladı. 

Klinikler, hastaneler, araştırma kurumları ve ilaç endüstrisi dahil birinci sınıf tıbbi tesislerin kurulması bu millet tarafından kolaylaştırılmıştır. 

Pratisyen hekimlerin yanı sıra her alanda yüksek vasıflı ve deneyimli uzmanlar bulunmaktadır.

13. Norveç

Norveç

2022 sıralamasında Norveç, en iyi ve en saygın doktorlar arasında dünya çapında üçüncü sırada yer alıyor. 

Dünyanın en seçkin sağlık sistemlerinden birinin Norveç'te olduğu genel olarak kabul edilmektedir.

Aynı zamanda sağlık eğitimi ve tıbbi araştırmalar açısından da zengin bir ülkedir. Yıllar geçtikçe, sağlık sistemi çeşitli dikkate değer derecelerde başarı elde etti. 

Norveç'te eğitim gören doktorların kalitesi de arttı. Bugün, Norveçli doktorlar her tıbbi uzmanlık alanında birinci sınıftır ve en ileri biyoteknoloji araştırma alanlarında uzmanlığa ulaşmışlardır.

14. İsveç

İsveç

İsveç, birinci sınıf sağlık sistemiyle tanınan bir Avrupa ülkesidir. Paranın çoğu hükümetten gelen hibelerden geliyor. 

Gerekli tüm tıbbi malzemeler mevcuttur ve tesisler mükemmel durumdadır.

İsveçli doktorlar mesleki eğitim aldıkları için tıp ve sağlık alanındaki çalışmalarıyla oldukça ünlüdürler. 

İsveç'in dış bölgelerindeki hastalara en önemli tedaviyi sağlayan İsveç tıp fakültesi, her yıl daha geniş bir yelpazede hekim mezun etmektedir.

15. Japonya

Japonya, Asya-Pasifik bölgesindeki diğer tüm ülkelerden çok daha ileri teknolojiye sahip olduğundan, ülke yaratıcı nüfusu ve güçlü ekonomisiyle büyük gurur duymaktadır. 

Dünyanın teknolojik açıdan en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilir.

Japonya, gelişen teknolojik ekonomisinin yanı sıra dünyanın en iyi doktorlarına sahip olmasıyla da biliniyor. 

Sonuç olarak, tıp alanındaki mezunlar son derece niteliklidir ve olağanüstü bir profesyonellikle hareket ederler. 

Ülkenin öğrencilere yönelik köklü tıp eğitim sistemi, Japon sağlık sisteminin temel taşı olarak hizmet vermektedir.

16. Abu Dhabi

Abu Dabi

Abu Dabi aynı zamanda doktor yetiştirme konusunda da dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi, kamu ve özel sağlık sistemlerini birleştiriyor.

Abu Dabi'deki hastalar çeşitli tıbbi tedavi ve prosedürleri alabilir ve istedikleri sağlık hizmeti sağlayıcısını seçmekte özgürdürler.

Abu Dabi'de özel sağlık hizmetleri pahalı olsa da, birçok sağlayıcı son teknoloji tıbbi ekipman ve yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. 

Emirlikteki kamu sağlık sistemini denetleyen Abu Dabi Sağlık Hizmetleri Şirketi (SEHA) gibi programlarla hükümet, Abu Dabi'deki sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmak için çalıştı.

17. Kostarika

Kostarika

Şüphesiz Kosta Rika, makul maliyetlerle mükemmel sağlık hizmeti sunduğu için medikal turizm açısından dünyanın en iyi ülkelerinden biridir. 

Kosta Rika'nın Dubai'deki diş hekimliği, akupunktur ve bitkisel ilaçların yanı sıra kozmetik cerrahi, üreme tedavileri ve alternatif veya tamamlayıcı tedaviler gibi alanlardaki uzmanlığı nedeniyle birçok kişi burayı tıbbi bakım için ziyaret ediyor.

Medikal turizm endeksinde 71.85 puan alan Dubai, dünyada doktor üreten ilk 12 ülke listemizin ilk bölümünü tamamlıyor. 

Birçok kişi makul fiyatlı tıbbi bakım almak için Dubai'yi medikal turizm amacıyla ziyaret ediyor. 

Şehrin çok sayıda çağdaş kliniği ve hastanesi, diş bakımı, üreme tedavileri ve estetik cerrahi dahil olmak üzere çeşitli tıbbi hizmetler sunmaktadır. 

Dubai'deki hastanelerin çoğunda vasıflı tıbbi personel görev yapıyor ve en son teknoloji ekipmanlarla donatılıyor.

18. Dubai

Dubai

Kaynak: Sağlık hizmeti

Maliyet, Dubai'deki medikal turizmin en önemli faydalarından biridir. Dubai, sağlık bakım masraflarını azaltmak isteyenler için tercih edilen bir alternatif çünkü buradaki tıbbi bakım diğer ülkelere göre çok daha ucuz. 

Ayrıca şehirde, tıbbi turistlere indirimli fiyatlar sunan ve tedavi gören bireylerin konaklamasını kolaylaştıran çeşitli otel ve tatil köyleri bulunmaktadır.

19. Danimarka

Çoğunlukla gelir vergileriyle finanse edilen Danimarka evrensel sağlık sistemi, Danimarkalılara esasen ücretsiz tıbbi bakım sunuyor. 

Muayene ve tedavilerin çoğunluğu tüm daimi ikamet sahipleri için ücretsizdir ve ayrıca hepsi ulusal sağlık sigortası kartı alma hakkına sahiptir.

20. Finlandiya

Finlandiya

Finlandiya'nın sağlık sistemi, 80.9'luk bir bakım sistemi puanına sahiptir ve bu da onu dünyanın en iyi 20 doktorundan biri haline getirmektedir. 

Finlandiya'nın sağlık sistemi, yüksek kaliteli bakım sağlaması ve evrensel olarak erişilebilir olmasıyla ünlüdür. 

Vergilerle finanse edilen bu sistem, tüm vatandaşların ve bölge sakinlerinin tamamını kapsıyor. 

Finlandiya'daki hastaların çeşitli kamu ve özel sağlayıcılar arasından istedikleri sağlık hizmeti sağlayıcısını seçmelerine izin verilmektedir. 

Ülke, dijital sağlık teknolojisine önemli yatırımlar yapmış ve elektronik sağlık kayıtları ülke çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Finlandiya sağlık sisteminin etki düzeyleri, canlılığı, erişilebilirliği ve hasta odaklılığı takdir edilmektedir.

Sonuç

Dünyanın en iyi doktorlarına sahip ülkeler hangileri? Sağlıklı olmak dünyadaki tüm paradan daha değerlidir. Hükümet, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak çok sayıda tıp merkezi, hastane ve kliniğin inşasını finanse etmelidir. 

Tıp doktorları her sağlık sisteminin omurgasıdır ve her toplum için gereklidir. İyi kurulmuş eğitim sistemlerine sahip ülkelerden daha kaliteli tıp profesyonellerinin çıkması beklenebilir.

“En iyi doktorlar hangi ülkede?” sorusunun cevabını vermek zor görünebilir. Buna karşılık, son yıllarda artan uluslararası seyahat ve eğitim seviyeleri nedeniyle tıbbın küreselleşmesi meydana geldi.


Aşk yaymak

Leave a Comment