Ahlaki Değerlerin Öğrenci Hayatındaki Önemi

Aşk yaymak

Çocuklar uygarlığımızın geleceğidir ve onların karakter oluşturma sürecini yönetme ihtiyacı bizim birincil sorumluluğumuzdur. Suç, yolsuzluk, sahtekârlık, haksızlık ve ahlaksızlık gibi terimler ahlaksızlıktan kaynaklanan en yaygın sonuçlardan bazılarıdır. Modern eğitim müfredatının neden ahlaki değerleri vurgulayan öğrenme sürecini canlandırması gerekiyor?

“Kendimize saygı, ahlakımıza yön verir; Başkalarına saygı, görgü kurallarımızı belirler. “Ahlaki değerlerin önemini ve neden daha genç yaşta öğretilmesi gerektiğini anlamak için Lawrence Stern'in ifadesinin burada alıntılanması gerekiyor.

Bir kişiye karar vermede ve doğru yolu seçmede yardımcı olacak rehberin ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Elbette bu blogda belirli ahlaki değerleri ve bunların önemini tartışmaya çalışacağız. Bu yazı, ebeveynler ve öğretmenlerin öğrencilerde olumlu karakter oluşumu hakkında anlamaları gereken bazı önemli hususları kapsamayı amaçlamaktadır.

Bu nedenle, kendi ışığını arayan bir çocuksanız veya çocuğunuzun geleceği için endişelenen bir koruyucuysanız bunu okumalısınız.

Atlantik Yolculuğu

Ahlaki değerler nelerdir?

'Değerler', 'Değerler nedir?' Kuşkusuz bu soru, çağlar boyunca filozoflar tarafından yoğun bir şekilde tartışılmıştır. Bir insanın eylem ve davranışlarına ilham veren temel bir bileşeni veya özelliği, değerler olarak adlandırılabilir.

Değerler, bir bireyin temel doğasını ve inanç sisteminin çalışma şeklini tanımlar.

Hayatta belirli kararlar almanız için size rehberlik etmesi gereken belirli bir dizi ilke, değerler olarak bilinir. Bu tür inanç sistemleri ve değerler, sizi olaylara doğru ve yanlış olarak algılamaya teşvik etmeye çalışır. Sadakat, cesaret, empati ve dürüstlük gibi değerler, durumları belirlemek ve buna göre hareket etmek için çok önemlidir.

Ahlaki değerler, bir bireyi topluma dahil etmeye çalışan davranışsal uygulamalar, alışkanlıklar ve erdemler olarak en iyi şekilde tanımlanabilir. Sosyal olarak kabul edilebilir davranış, insanlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu tür özellikler neredeyse tüm kültürlerde, dinlerde ve topluluklarda evrenseldir.

Öğrencilerin hayatında ahlaki değerlerin önemi

Atlantik Yolculuğu

Erken aşamalardaki öğrenciler kimlik krizleri, kendinden şüphe duyma ve kişilik değişiklikleri gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalırlar. Yetiştirme ve doğa arasındaki fark, çocuk gelişiminin tüm sürecini gösteren şeydir. Bazı özellikler doğada doğuştan vardır, bazıları ise öğrencilerde yetiştirilmelidir.

Okullarda çocuklar hayatın ilk derslerini alırlar ve kurumların onlara hayatlarından ve topluma karşı sorumlu oldukları kadar hesap verebilir olmaları için etik değerleri aşılamaları esastır.

Ahlaki değerler, bir çocukta erken gelişirse şunları teşvik eder:

  • Bu tür değerler, öğrencilerin doğru ile yanlışı ayırt etmelerine yardımcı olur.
  • Kişilik gelişimine ve yoğun karakter oluşumuna izin verir.
  • Tutumlarını şekillendirir ve onlarda bir yaşam fikri geliştirmeye çalışır.
  • Ahlaki değerler de onları her iki biçimde olabilecek olumsuz etkilerden kurtarır.
  • İlişki kurmalarına yardımcı olur ve şefkat, işbirliği, cömertlik ve eşitlik fikrini teşvik eder.
  • Zorluklarla yüzleşmeleri için onlara ilham verir ve onları zorlu durumlarda tutar.
  • Bu listenin sonuncusu olan ahlaki değerler, kendilerine güven ve pozitifliği artırmalarına yardımcı olur.

Öğrencilere öğretilmesi gereken belirli ahlaki değerler

1. Saygı:

Yaşı veya sosyal konumu ne olursa olsun her insan saygıyı hak eder. Öğrencilere erken evrelerinde bu gerçek hatırlatılmalıdır. Bütünsel bir ahlaki değer olan saygı, onların kast, din, etnik köken, bakış açısı, yaş ve inançlardan kaynaklanan farklılıkları anlamalarını ve hayran olmalarını sağlar. Sağlıklı profesyonel ve sosyal ilişkiler kurmada çok önemli bir faktör olarak duruyor.

2. Şükran:

Bu hayatta size sunulanlar için takdir ve şükran sunmaya hazır olmak. Küçük yaştaki çocuklar arzularla doludur, ancak doğru tercihlere ve seçimlere götüren doğru yönü kaçırırlar. Şükran günü davranışı, kendileri için hazır olan kaynakların değerini takdir eder ve yaşamda iyimser bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur.

3. Paylaşım:

Atlantik Yolculuğu

Temel değerlerden biri ve bu zamanda çok ihtiyaç duyulan bir şey, evet, paylaşım bir özveri pratiğidir ve insanlığı gerçek anlamda teşvik eder. Ebeveynler ve öğretmenler, çocuklarda paylaşma kültürünü takdir etmeli ve eşyalarını sınıf arkadaşları, arkadaşları ve kardeşleriyle paylaşmaya teşvik etmelidir. Paylaşmak, sadece sevdiğiniz veya ihtiyacı olan biriyle ilgilenmenin bir yoludur.

4. Empati:

Atlantik Yolculuğu

Sempati, ilgisizlik ve empati terimleri arasında önemli bir fark vardır. Öğrencilerde, benmerkezci bir bölgeden çıkmalarını sağlayan empatik bir tutum geliştirmeleri esastır.

Yalnızca diğer kişilerin deneyimlerini ve duygularını anlamanıza değil, aynı zamanda onlar için hareket etmenize izin veren bir yetenek, empatinin kesin anlamını tanımlar. Temel olarak, çocuğunuz başkalarının mutluluğundan gelen mutluluğu ve başkalarının çektiği acıyı hissedebilmelidir. Empatik insanlar en iyi küresel liderlerden bazıları haline gelir.

5. Eşitlik ve Adalet:

Eşitlik, bireylere fırsatlar, haklar ve statü açısından eşit muamele edilmesini ifade eder. Üstünlük fikrinin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynar. Öğrencilere neden eşitlik ve adalet gibi değerler öğretilmelidir? Bunun en ideal nedenleri arasında yukarıda belirtilen diğer tüm değerlerin birbiriyle ilişkili olması ve çoğunun ayrılmaz bir parçası olmasıdır. Eşitlik ve adalet, adil ve haksız, haklı ve haksız, doğru ve yanlış arasındaki farkı açıklamaya çalışan en temel değerler kümesine aittir. Bunun için yapmanız gereken tek şey onların önüne pratik anlamda kesin bir eşitlik ve adalet fikrini öğreten örnekler koymaktır.

Cesaret, kabullenme, cömertlik, sorumluluk, işbirliği, şefkat, özdenetim ve azim yukarıda sayılan değerlerin yanı sıra öğrencilere kazandırılması gereken temel ahlaki değerlerdir.

Bu değerler öğrencilere nasıl aşılanır?

Ahlaki değerler, öğrencilerde olumlu karakterin gelişmesinde önemlidir ve öğretmenler ve ebeveynler, öğrenciler arasında yetkin öğrenme uygulamaları sağlama sorumluluğunu eşit olarak paylaşır. Karakter gelişimi uzun bir süreçtir ve özellikle en kırılgan ruhlarla uğraşırken kısa sürede gerçekleştirilemez. Bununla birlikte, aşağıda tartışılan bazı ipuçları, çocuğunuzda bu tür değerlerin nasıl geliştirileceğine dair iyi gelişmiş bir fikir oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bu ahlaki değerleri çocuklara öğretmeden önce gerçek anlamlarını daha iyi anlamak için hayatınızda uygulamaya çalışın. Çocuklar hayran oldukları kişiden çok hızlı öğrenirler. Bu yüzden onların rol modeli olmaya çalışın.

Kişisel gelişimle ilgili ödevler de öğretmenler için iyi bir seçim olabilir. Çevrimiçi ödevler yardım öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını sağlar.

Çocuğa kişisel deneyimlerinizi ve ilgili hikayelerinizi paylaşmanın pratik ama heyecan verici bir yöntemi, ahlaki değerleri çevreleyen tüm fikri kavramalarına yardımcı olabilir. Dürüstlük, paylaşım, nezaket ve dürüstlük hakkındaki uyku vakti hikayeleri çocuğunuzda değerli değişiklikler yapabilir.

Çevrelerinden öğrendikleri ahlaki değerlere bağlı kalabilmeleri için özgüvenlerini artırmaya ve eylemlerini takdir etmeye çalışın.

İleri:

Kararsız bir kişilik, ahlaki değerlere ve sağlam bir inanç sistemine dayalı seçimler yapan kişidir. Çocuğun küçük yaştaki ahlaki gelişimi, yaşamı boyunca onlarla birlikte kalır ve doğru seçimler yapmalarını sağlar.

Yetiştirmenin, insan kişiliğinin doğuştan gelen ve onları zor zamanlarda alaşağı edebilecek bazı özelliklerini ortadan kaldırabileceği açıktır. Ahlaki açıdan güçlü ve yılmayan bireylerle dolu bir nesil yetiştirmek için, çocuklarda ahlaki gelişimi temel alan iyi araştırılmış bir strateji vurgulanmalıdır.


Aşk yaymak

Leave a Comment