Varför är Tennessee en usel plats att bo på? 13 skäl varför

Sprid så fler får veta :)

Granskats av Soliu.

Tennessee är en usel plats att bo på av många anledningar. Den höga brottsligheten, utbildningssystemens utmaningar, sjukvårdsfrågor, negativa invånares säkerhet, trygghet och livskvalitet gör det en mindre önskvärd boendemiljö.

Medan Tennessee skryter med sin beskärda del av positiva saker, har specifika utmaningar fått vissa individer att ifrågasätta om det är en idealisk plats att ringa hem.

 När vi går in i det här blogginlägget om Varför är Tennessee en usel plats att bo på? Vi kommer att utforska tretton skäl till varför det kanske inte är allas kopp te, och belyser aspekter som potentiella invånare kanske vill överväga innan de fattar ett beslut.

Visste du att Tennessee är känt som "Volunteer State"? Namnet återspeglar statens historia av att frivilligt arbeta för militärtjänst under kriget 1812. Denna historiska anda av att ge tillbaka är bara en av de många aspekterna som gör Tennessee spännande

Varför är Tennessee en usel plats att bo på

13 skäl till varför Tennessee är en usel plats att bo på

Om du fortfarande undrar varför Tennessee är en usel plats att bo på, bör du överväga följande skäl:

1. Hög brottslighet

Skönheten i Tennessee kommer med sin del av utmaningar, och en anmärkningsvärd oro är statens höga brottslighet.

Med statistik som visar att brottsfrekvensen överstiger nationella genomsnitt kan vissa områden känna sig mindre säkra än andra.

Denna fråga väcker frågor om invånarnas säkerhet och övergripande livskvalitet. Det är viktigt för individer som överväger en flytt att väga tjusningen med Tennessees attraktioner mot behovet av en säker miljö.

Det värsta med att bo i Tennessee är brott. Memphis, Nashville, Chattanooga och Knoxville har mycket höga brottsfrekvenser. 

Lyckligtvis är de flesta brott koncentrerade till specifika stadsdelar. Men tänk på vad som skulle hända om du av misstag åkte till fel del av staden?

Johnson City har bara cirka 66,000 150,000 människor, men antalet stölder och överfall liknar storstädernas. Tänk på att Fort Collins har över XNUMX XNUMX människor! Mindre städer i Colorado har mycket lägre brottslighet.

2. Extrema väderproblem

Dess oförutsägbara och extrema väderförhållanden står ofta i kontrast till Tennessees naturliga skönhet.

Tennessees luftfuktighet är inget skämt. När det blir varmt i Tennessee blir det VARMT!

Tornado och svåra stormar kan plötsligt slå till och utsätta invånarna för risker. 

Det finns många berättelser om samhällen som går samman för att återuppbygga efter förödande väderhändelser, som visar Tennesseans motståndskraft inför motgångar.

Tornado och svåra stormar kan plötsligt slå till och utsätta invånarna för risker. Det finns många berättelser om samhällen som går samman för att återuppbygga efter förödande väderhändelser, som visar Tennesseans motståndskraft inför motgångar.

Det finns en betydande nackdel på grund av statens kraftiga regn, frodiga omgivningar och stillastående, klibbig luft. Särskilt personer med säsongsbetonade allergier tycker att platsen är svår.

Relaterat:  verkliga levnadskostnader i Danmark avslöjade (student eller arbetssökande)

Som invånarna har upplevt visar statistiken Tennessees känslighet för dessa väderrelaterade katastrofer. Behovet av beredskap och medvetenhet är ständigt närvarande, från trattmoln som landar ner oväntat till stormar som kan orsaka omfattande skador.

Varför är Tennessee en usel plats att bo på?

För att minska dessa väderrisker är det viktigt för invånarna att hålla sig informerade om vädermönster och ha en tydlig plan på plats. Det kan handla om att ha ett avsett säkert utrymme i hemmet, att hålla nödförnödenheter i lager och att hålla kontakten med lokala nyheter och vädervarningar.

3. Fattigdomsproblem

Dess oförutsägbara och extrema väderförhållanden står ofta i kontrast till Tennessees naturliga skönhet.

Tennessee har ett allvarligt fattigdomsproblem! Statens löner är ganska stillastående, men levnadskostnaderna stiger fortfarande.

Tennessees löner har inte ökat lika snabbt som levnadskostnaderna, så det är svårare för människor att tjäna tillräckligt med pengar för att leva ett grundläggande liv.

Men Tennessee har en välmående ekonomi, så jag hoppas på förbättringar. Fattigdomen i Tennessee är fruktansvärd på landsbygden.

4. Begränsad kulturell mångfald

Även om Tennessee har ett unikt kulturarv kan det behövas mer mångfald i mer kosmopolitiska områden.

Denna begränsade kulturella variation kan påverka livskraften i samhällets dynamik och kulturella upplevelser.

Men framsteg görs för att främja inkludering och fira kulturell mångfald i hela staten.

5. Begränsad kollektivtrafik

Varför är Tennessee en usel plats att bo på?

Kollektivtrafiken kan avsevärt påverka rörligheten och tillgängligheten för invånarna.

I Tennessee kan utmaningarna och begränsningarna för sådana system ibland hindra det dagliga livet. Ansträngningar för att förbättra kollektivtrafiken pågår, vilket ökar bekvämligheten och minskar beroendet av personliga fordon.

Kollektivtrafiken har utrymme för förbättringar. Större städer och mindre städer i staten har ofta fasta bussnät. Den geografiska räckvidden och schemat för turer är dock ofta begränsade.

Kollektivtrafiken är bättre i Memphis och Nashville, två större städer. Men de befintliga systemen är under stress på grund av befolkningsökning. 

Brist på pengar och oenighet om tidigare behov av positionsmässigt hämmar nya projekt.

6. Utbildning Rankings

Hörnstenen i både individuell och samhällelig utveckling är utbildning. Både framgångar och svårigheter följer med jakten på kunskap i Tennessee. Vi kommer att lära oss om statens utbildningslandskaps komplexitet och konsekvenser för dess medborgare när vi undersöker dess akademiska ranking.

Tennessees utbildningsranking har kritiserats för att ha halkat under nationella normer i vissa kategorier. Rankingen berättar inte hela historien utan ger information om vad som behöver förbättras. Variabler, inklusive studentframgång, examensfrekvens och tillgång på resurser, påverkar i hög grad dessa rankningar.

Att komma ihåg att varje nummer döljer en elev med speciella talanger och ambitioner är avgörande. Tennessees ansträngningar för att förbättra utbildningen går utöver statistik, utan koncentrerar sig istället på att ge varje barn de resurser de behöver för att lyckas.

Att ta itu med dessa skillnader är avgörande, och initiativ lanseras för att höja statens hälso- och utbildningssystem och ge en ljusare framtid för alla.

7. Begränsade anställningsmöjligheter

Vissa områden i Tennessee brottas med begränsade sysselsättningsmöjligheter, vilket kan påverka ekonomin och invånarnas karriärmöjligheter.

Den som väljer en plats att bo bör ta hänsyn till områdets sysselsättningsmöjligheter. Sysselsättningslandskapet i Tennessee kan vara varierande, men skillnader i anställningsmöjligheter mellan olika platser kännetecknar det också. 

Relaterat:  Bevis på hemvist | Vad räknas som bevis på hemvist?

Medan vissa platser har blomstrat arbetsmarknader, andra har problem med att erbjuda acceptabla anställningsmöjligheter.

Varför är Tennessee en usel plats att bo på?

Tanken att anställningsmöjligheterna är knappa i vissa områden i Tennessee är korrekt. 

Bristen på ett varierat utbud av jobb på vissa landsbygdsområden eller underutvecklade platser kan påverka den lokala ekonomin och invånarnas förmåga att få lämpligt arbete. Detta kan leda till emigration och försvåra dessa regioners utvecklingsförmåga.

Det är viktigt att förstå att även om vissa områden har nackdelar, erbjuder de särskilda styrkor och möjligheter. Till exempel kan dessa områden vara fasta inom jordbrukssektorn, vilket bidrar till statens ekonomiska mångfald.

Tennessee tar aktivt itu med frågan om knappa sysselsättningsmöjligheter genom att genomföra lokala ekonomihöjande åtgärder.

 Några av dessa taktiker inkluderar initiativ för ekonomisk tillväxt, program för arbetskraftsutbildning och branschattraktion. Staten vill förbättra sysselsättningen genom att uppmuntra en företagsvänlig atmosfär och lägga pengar på arbetskraftsutveckling.

8. Begränsad tätort

För dem som söker den livliga energin i en stor stad måste Tennessees urbana bekvämligheter komma ikapp förväntningarna.

Det begränsade stadslandskapet kan påverka tillgången till tjänster och bekvämligheter. 

Människor attraheras ofta till stadsregioner av deras livfulla energi, utbud av bekvämligheter och sysselsättningsmöjligheter. 

Det lilla storstadsområdet i Tennessee kan dock orsaka viss oro. Även om den saknar storleken på stora städer, har den också en unik intimitet som tilltalar människor som letar efter en mer intim, tystare känsla av gemenskap.

En annan levnadstakt krävs när man bor i ett område med få storstadsanläggningar. 

Medan större städer erbjuder ett brett utbud av bekvämligheter och bekvämligheter, lägger mindre samhällen ofta större vikt vid en känsla av gemenskap. Invånarna byter ut folkmassorna mot ett mer avslappnat sätt att leva och en stadsdel där alla känner varandra.

9. Miljöhänsyn

Miljöhänsyn hotar Tennessees orörda landskap, inklusive föroreningar och resurshantering.

Miljöfrågornas effekter på naturen och människors hälsa är omfattande. 

Medan förstörelse av livsmiljöer skadar populationer av vilda djur, påverkar föroreningar luft- och vattenkvaliteten. Dessa problem har en direkt inverkan på människors välbefinnande, vilket understryker behovet av snabba svar.

Det kräver samhällsledda initiativ, kampanjer för medvetenhet för allmänheten och förändringar av policyer för att ta itu med miljöfrågor.

 Statliga organisationer, regionala samhällen och miljömedvetna medborgare måste arbeta tillsammans för att uppfylla statens löfte om en grönare framtid.

Dessa frågor väcker frågor om balansen mellan tillväxt och bevarande. 

10. Naturkatastrof

Tennessees sårbarhet för naturkatastrofer som tornados och svåra stormar understryker behovet av beredskap och säkerhetsåtgärder.

Även om invånarna inte är främlingar för sådana evenemang, finns det alltid utrymme att förfina förberedelsestrategier och säkerställa samhällenas välbefinnande.

11. Sjukvård

Tillgång till sjukvård av hög kvalitet är avgörande när man överväger en plats att ringa hem. I hjärtat av Tennessee definieras landskapet inte bara av sina böljande kullar och charmiga städer; tillståndet för dess sjukvårdssystem formar det också.

Varför är Tennessee en usel plats att bo på?

Det är ingen hemlighet att landsbygdsområden i Tennessee ofta bär bördan av olikheter inom hälsovården.

Dessa områden behöver mer omfattande medicinska anläggningar och specialiserade läkare i stadskärnor.

Relaterat:  10 bästa platserna att bo på i Lagos

Denna situation kan skapa en barriär för invånare som behöver snabb och specialiserad medicinsk vård.

Föreställ dig till exempel en familj som bor i en avlägsen del av Tennessee. När ett medicinskt problem uppstår kan de behöva resa långa sträckor för att få tillgång till nödvändig sjukvård.

Detta medför inte bara extra kostnader utan förbrukar också dyrbar tid som kan läggas på återhämtning.

Tillgång till kvalitetssjukvård kan vara ett problem i vissa delar av Tennessee.

Skillnader i hälso- och sjukvård väcker frågor om invånarnas allmänna välbefinnande. Initiativ pågår för att förbättra tillgången och sjukvårdens kvalitet, i syfte att skapa en hälsosammare framtid för alla.

12. Infrastruktur

Statens vägar, broar, dricksvattensystem och annan avgörande infrastruktur närmar sig slutet på sin livslängd. Infrastrukturen som helhet är mer än 50 år gammal.

Planera att äga en bil om du inte kan bo, arbeta och ägna dig åt rekreation i ett något begränsat geografiskt område.

Utan tvekan skadar närvaron av så många fordon vägarnas tillstånd. 

Enligt WBBJ News har dessa vägar bland de sämsta vägförhållandena jämfört med andra stater.

Som ett resultat kommer du att se mycket vägarbete och trafikstockningar i de enorma städerna Memphis och Nashville.

Infrastrukturutmaningar kan påverka leveransen av viktiga tjänster och den övergripande livskvaliteten. Att tackla dessa utmaningar är avgörande för att säkerställa invånarnas komfort och välbefinnande. Infrastrukturförbättringsprojekt är i rörelse, vilket lovar en mer robust grund för Tennessees framtid.

13. Irriterande insekter och insekter

Varför är Tennessee en usel plats att bo på?

Tennessees charmiga landskap kommer också med en population av insekter och insekter som kan vara ganska irriterande.

Insekter kan vara en betydande olägenhet i Tennessees varma och fuktiga klimat. Medvetenhet om de mest utmanande insekterna är avgörande: irriterande insekter är ett vanligt problem i varmt, fuktigt väder i Tennessee. Några av de farligaste buggarna du kan uppleva inkluderar:

Kackerlackor är ett stort problem i detta område.

Dessa buggar är tuffa och tål de svåraste omständigheterna. Det värsta är att dessa insekter överför olika sjukdomar när de biter.

Merparten av tiden väntar fästingar på lågt liggande löv och topparna av höga gräs för att en eventuell värd ska borsta förbi och plocka upp dem. Dessa skadedjur sprider sjukdomar som Rocky Mountain spotted fever och borrelia.

Mer än 60 arter av myggor finns i staten, och antalet sjukdomar som de överför växer årligen. Så var redo. Annars, var beredd på att dessa besvärande insekter förstör din kommande picknick eller noggrant planerade tur i skogen.

Att hitta sätt att samexistera med dessa djur är en oundviklig del av Tennessee-upplevelsen. Tips och rekommendationer för att hantera dessa skadedjur kan göra livet enklare.

https://www.youtube.com/watch?v=6y0IxNRCJCc

Slutsats: Varför är Tennessee en usel plats att bo på?

När vi avslutar vår utforskning av Tennessees utmaningar är det viktigt att komma ihåg att varje plats, oavsett hur förtrollande, har sina för- och nackdelar.

Att avgöra om Tennessee är rätt plats att ringa hem kräver att man överväger individuella preferenser och prioriteringar heltäckande.

Resan till att hitta den perfekta platsen att bo på är personlig, och jag uppmuntrar dig att göra grundlig forskning, besöka staten och fatta ett välgrundat beslut som ligger i linje med dina ambitioner.

Om du är fascinerad av Tennessees livfulla gobeläng trots dess utmaningar, inbjuder jag dig att dyka djupare.

Utforska statens unika kulturarv, engagera sig i dess samhällen och överväga steg för att ta itu med de frågor som diskuteras i den här bloggen. Kom ihåg att varje destination är vad du gör den till, och Tennessees berättelse skrivs fortfarande.


Sprid så fler får veta :)

Lämna en kommentar