Vad kan du göra med en matematikexamen?

Sprid så fler får veta :)

Matematik är en av de svåraste disciplinerna att utöva. Det kräver mycket tid att studera formlerna och göra beräkningar. Många elever undviker hellre ämnet och all disciplin som är förknippad med det.

Men matematiker är några av de mest eftertraktade proffsen. De arbetar inom alla discipliner och disciplinen förväntas förbli lukrativ även i framtiden. Här är några av de discipliner du kan ägna dig åt efter att du har avslutat din matematikexamen.

AtlanticRide

1. Aktuarie

En aktuarie är en professionell som hjälper företag och institutioner att mäta risker. Han använder komplexa formler som fångar de flesta aspekter som påverkar ett företags verksamhet. Aktuarievetenskap är en av de mest lukrativa och exklusiva disciplinerna. Hyra en gör mina läxor i matematik professionell för att hjälpa dig med uppgifter och höja dina betyg för att öka dina chanser att gå med i detta prestigefyllda yrke.

.........................

Aktuarier arbetar för sådana anläggningar som banker, försäkringsbolag och värdepappersföretag. Företag med omfattande verksamhet som gruvdrift och tillverkning kräver också försäkringstekniska tjänster. De hjälper dem att förstå konsekvenserna av vad som verkar vara ett mindre beslut som att ändra designen på förpackningsmaterial eller höja avgifterna med några dollar.

Aktuarier kräver en djupgående förståelse för olika matematiska formler. De måste avkoda en situation för att förstå de relevanta beräkningarna. Du behöver uppmärksamhet på detaljer och en djupare förståelse för effekterna av ett visst beslut på stora företags verksamhet.

Relaterat:  11 bästa IT-certifieringar i Nigeria och kostnaden för att förvärva dem

2. Algoritmisk teknik

Internet är starkt beroende av algoritmer. Ingenjörer måste utveckla algoritmerna för att få mjukvara och system att fungera. Dessa algoritmer är matematiska beräkningar.

.........................

Varje tekniskt svar, programvara och AI-beslut baseras på algoritmiska beräkningar. Ett litet problem med algoritmerna kommer att stoppa verksamheten i en hel institution som en bank. Fel algoritmer kommer också att skapa kaos och skada på ryktet. Det krävs matematiker för att designa de bästa systemen och applikationerna för att driva teknik.

Artificiell intelligens anses vara framtidens teknik. Det är starkt beroende av självexekverande algoritmer. Matematiker kommer att stå i centrum för sådan teknik.

3. Data Science

Data är följande stora resurs i världen. Applikationer och internet är nu starkt beroende av data. Data är siffror och trender som presenteras i ett matematiskt format.

Matematiker hjälper datainsamlare och konsumenter att förstå det. Ägarna av sådan data måste först förstå rätt information att samla in från sina försökspersoner. När den väl har samlats in analyseras och tolkas uppgifterna. Ägarna eller användarna kan nu fatta bättre beslut baserat på tillgänglig information.

.........................

4. Lär ut matematik

Matematik är fortfarande ett av de viktigaste ämnena i skolan. Alla behöver beräkna pengar, tid, föremål och andra aspekter av livet. Det gör matematik till en normal del av varje läroplan. Om du är bra på matte kan du bli lärare.

Matte lärs ut på alla nivåer. Du kan välja att undervisa i matematik i grundskolan, gymnasiet eller gymnasiet. Du kommer att vässa hjärnan hos nästa generation av matematiker.

Relaterat:  Stipendier möjlighet att studera vid indiska universitet i världsklass

5. Handledare och skapa innehåll

Internet har gett utmärkta möjligheter för innehållsskapare, särskilt onlinelärare. Använd din telefon och sociala medier eller en webbplats för att undervisa elever i olika matematikämnen. Du behöver inte vara anställd i någon klass för att undervisa i matematik.

.........................

Innehållsskapare kan välja ett matematiskt ämne och förbereda bilder eller videor för elever som letar efter alternativt studiematerial. Du kan också fokusera på områden där matematik tillämpas som rymd och spel. Matematiska experiment är också en enkel väg för att skapa innehåll. Detta är framtiden för utbildning eftersom fler människor vänder sig till internet för lektioner.

6. Investeringsanalys

En investeringsanalytiker arbetar för finansiella institutioner som banker, kreditföreningar och värdepappersföretag. Du kommer att hjälpa dem att förstå värdet av deras tillgångar och förväntad avkastning vid varje tillfälle. Analytiker arbetar också för kunder som vill lägga sina pengar på särskilda projekt.

En investeringsanalytiker måste förstå de rådande riskerna i varje bransch. Du måste föreställa dig alla scenarier för att skapa en bättre bild av investeringssituationer. Om dina siffror stämmer kommer du att skapa det bästa namnet för ditt varumärke och tjäna en förmögenhet.

.........................

Matematik är lätt när du får läxhjälp. Det är fortfarande ett av de mest lukrativa yrkena som kommer in i framtiden. Ämnet ger dig en chans att arbeta i några av de mest spännande miljöerna som banker, teknik, värdepappersföretag och utbildning, bland annat.


Sprid så fler får veta :)

Lämna en kommentar