Hur man startar ett företag i Hong Kong 2023

Foto av författaren
Skrivet av Paul

 

Sprid så fler får veta :)

Om du funderar på att starta ett företag i Hong Kong måste du förstå några viktiga aspekter. 

Dessa aspekter inkluderar skattesatserna för vinster, affärsstrukturen du kommer att använda och anställningen av lokala anställda.

Välj rätt affärsstruktur

När du bestämmer dig för att starta ett företag i Hong Kongmåste du se till att du väljer rätt affärsstruktur. Detta kommer att påverka din lagstadgade efterlevnad och förmåga att skaffa kapital.

Generellt partnerskap

AtlanticRide

Ett allmänt partnerskap är en juridisk struktur som ger en grupp individer möjlighet att driva sin verksamhet tillsammans. 

Vanligtvis bildas denna typ av företag av två eller flera personer som vill dela på den ekonomiska bördan av sin verksamhet. De kan också användas när de enskilda partnerna vill vara mer delaktiga i den dagliga verksamheten i verksamheten.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Det är lättare att hantera och kräver mindre pappersarbete än ett företag. Det finns inga minimikrav på aktiekapital och installationsprocessen är en bris. Det är dock viktigt att du får en jurist att övervaka processen.

En stor fördel med ett allmänt partnerskap är genomslagsbeskattning. Resultatet blir att verksamhetens vinster endast beskattas en gång. Dessutom regleras handelsbolag inte av strikta lagstadgade krav, vilket gör det lättare att anskaffa kapital.

En annan fördel med ett allmänt partnerskap är det enkla sättet att locka anställda till ditt företag i Hong Kong. Om du har en omfattande personalstyrka kan den här affärsstrukturen tillåta dig att fördela belastningen mellan dina partners och se till att alla får del i vinsten.

Det är också viktigt att komma ihåg att ditt partnerskap kommer att ha juridiskt ansvar för sina medlemmars handlingar. Så det är bäst att vara säker på att du har ett skriftligt avtal på plats. Även om det kan vara frestande att göra ett muntligt avtal, är ett formellt kontrakt det säkraste alternativet.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Även om det finns många fördelar med ett allmänt partnerskap är det viktigt att komma ihåg att du kan hållas juridiskt ansvarig för din partners handlingar. 

Enskilt innehav

Denna typ av verksamhet är idealisk för individer som vill starta eget. Det är lätt att ställa in och kan användas utan stora förskottskostnader.

Om du funderar på en enskild firma i Hong Kong måste du vara medveten om de potentiella riskerna. En risk som ensamföretagare står inför är att borgenärer kan ta dina personliga tillgångar om ditt företag blir insolvent. En annan är att banker kommer att vara ovilliga att ge dig lån.

Begränsat ansvar

Aktiebolag erbjuder många skatteförmåner. För det andra låter de dig investera i ett företag med andra människor. Du har också större frihet att fatta beslut på egen hand. Och du kommer att kunna använda ett företagsbankkonto för att hålla din personliga och företagsekonomi åtskilda.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Att ha ett aktiebolag som din primära affärsmodell kommer att ge dig några betydande skattefördelar. Men detta betyder inte att du kommer att ha mycket extra pengar liggandes. Till att börja med måste du betala inkomstskatt på dina vinster. 

Förutom att det är lite mer komplicerat än en enskild firma kan det också bli dyrare.

Anställa lokala medarbetare

Företag kan anställa en lokal arbetsstyrka i Hongkong, även om det finns ett antal regulatoriska hinder att övervinna. Det är viktigt att veta hur den lokala arbetslagstiftningen fungerar för att skydda ditt företag och dina mänskliga resurser.

Om ditt företag vill expandera till den lokala marknaden erbjuder InvestHk-avdelningen i Hongkongs regering en mängd olika tjänster. Avdelningen erbjuder gratis investeringskampanjer till potentiella investerare, samt juridisk rådgivning och konsultation.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Innan ett utländskt företag startar ett företag i Hong Kong måste det utveckla en omfattande affärsplan. Denna plan bör innehålla en detaljerad beskrivning av produkten eller tjänsten den vill tillhandahålla, samt teamet och platsen som ska användas.

Hong Kongs anställningsförordningen beskriver både arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Utöver detta uppmuntrar Hongkongs regering starkt arbetsgivare att rekrytera lokala anställda.

Att anställa en lokal arbetskraft är ett bra sätt att komma in på den lokala marknaden. Men, det är viktigt att tänka på att det finns många olika vägar att ta. 

Du kan till exempel anställa kontraktsanställda på visstidskontrakt. Du kan också anställa utlänningar för att fylla ledande befattningar. Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer måste du skaffa rätt typ av anställningsvisum.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

För att göra processen enklare kan du anlita en global EoR-partner för att hantera alla juridiska, efterlevnads- och löneaspekter av anställning. Genom att få den här typen av support kan du fokusera på andra aspekter av ditt företag, inklusive marknadsföring och försäljning.

Ta bort

När du startar ett företag i Hong Kong måste du förstå kulturen, marknaden och landets regler. 

Som en av de främsta ekonomiska och affärsmässiga knutpunkterna i Asien är Hongkong ett utmärkt resmål för utländska företag. Med en företagsvänlig miljö, låg skatteregim och ett starkt politiskt klimat kan företag frodas här.

Förutom att ge ett gynnsamt affärsklimat erbjuder Hongkong också utmärkt infrastruktur. Detta inkluderar ett transportsystem i världsklass som hjälper företag att få kontakt med leverantörer och kunder över hela världen.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN


Sprid så fler får veta :)

Lämna en kommentar