Hur man skriver en affärsplan för biltvätt

Sprid så fler får veta :)

Biltvättar är det bästa sättet att ta bort smuts, sand och andra föroreningar från ditt fordons exteriör, den här artikeln visar dig hur du skriver en affärsplan för biltvätt. Biltvättsföretag är också ett utmärkt tillfälle att tjäna mycket pengar. Statistiskt, en medelstor biltvätt kan tjäna allt mellan $41,000 600,000 per år till $XNUMX XNUMX för ett större lyxbiltvättmärke. Lyckligtvis är biltvättar det företag som faktiskt kan driva sig själva när du ser dem uppe. Det är därför detta är en mycket lukrativ verksamhet.

Nackdelen är att det kostar mycket pengar att sätta upp och underhålla en effektiv biltvättsdrift. Men om du är redo för utmaningen, så här skriver du en affärsplan för ditt nya biltvättföretag.

Varför behöver jag skriva en affärsplan för en biltvätt?

Du behöver en affärsplan för att starta ett företag. Den här artikeln ger dig en färdplan för den riktning du vill att ditt nya företag ska ta. 

.........................

Den innehåller information om hur du kommer att sätta upp och driva ditt föreslagna företag så att du inte bara kommer att göra det som du själv. Det hjälper till att effektivisera och öka effektiviteten. Se det som en färdplan för ditt företag.

En biltvättsverksamhet

Information som behövs för att skriva en affärsplan för en biltvätt

En affärsplan är ett omfattande dokument som förklarar och fastställer dina mål, budget, tillväxtpotential och hållbarhet. Det kommer att fungera som en färdplan för dig och ditt team att hålla sig på rätt spår för framgång. Följande information måste inkluderas för att din affärsplan ska bli effektiv:

 1. Företagsöversikt
 2. Analys industrin
 3. Kundanalys
 4. Konkurrensanalys
 5. Marknadsplan
 6. Verksamhetsplan
 7. Ledningsgrupp
 8. Finansiell plan

Hur skriver man en affärsplan för biltvätt? Innehållet i en affärsplan för biltvätt

1. Företagsöversikt

Huvudsyftet med detta segment är att beskriva din föreslagna biltvättsverksamhet. Din företagsöversikt bör täcka dina mål och mål, branschen du planerar att vara i och de fördelar du tror att ditt företag kommer att ha på det område det är beläget i.

.........................

Företagsöversikten bör även innehålla din affärsplans struktur. Du måste ange de affärsvillkor som du kommer att verka på, vilken marknad du vill komma åt och branschutmaningar. Slutligen bör du också kort beskriva ditt företags affärsidé och varför folk skulle föredra ditt företag framför konkurrenten. 

Relaterat:  Hur man kommer igång med Instagram Stories för företag

2. Branschanalys

Detta segment av vår affärsplan för biltvätt kommer att utforska de aktuella trenderna i branschen som konkurrens, marknadsdynamik, regulatoriska frågor och ekonomiska förhållanden. Du bör också ta itu med de potentiella problem du kan stöta på, såsom säsongseffekter på efterfrågan och priscykler som kan påverka dina intäkter.

Branschanalys skulle förklara hur industrin utgör den lokala ekonomin, vilken roll den spelar och vilken inverkan den har på samhället. Den ger också en djupgående analys av branschen du kommer att verka i för att hjälpa dig att bättre förstå hur du ska positionera ditt företag.

3. Kundanalys

.........................

Kundanalyssektionen är utformad för att ge dig en glimt av dina målmarknadssegment och deras behov och önskemål. Om ett behov eller önskemål inte finns, bör det tas upp som en potentiell tillväxtmöjlighet för din affärsplan.

Din kundanalys bör också inkludera egenskaperna hos dina målkunder såsom deras ålder, inkomst och kön. Du kan använda sekundära data och tredjepartskällor som ger information om din målmarknad. Råa primärdata kan också samlas in för att hjälpa dig skapa en mer detaljerad analys.

Kundanalys kan vara den viktigaste delen av din affärsplan eftersom den hjälper dig att bestämma målmarknaden och definiera demografin för dina kunder.

4. Konkurrenskraftig analys

En konkurrensanalys är ett av de viktigaste segmenten i en affärsplan eftersom den hjälper dig att identifiera områden där du sticker ut jämfört med dina konkurrenter och möjligheter relaterade till prissättning. Det kommer också att ge dig en möjlighet att definiera din branschnisch där du kan utmärka dig.

.........................

Konkurrensanalys bör även inkludera dina konkurrenters affärsstruktur, deras styrkor och svagheter, samt områden där de kan användas för inspiration.

Hur man skriver en affärsplan för biltvätt

En konkurrensanalys hjälper dig också:

 • Identifiera områden där du kan konkurrera med dina konkurrenter.
 • Identifiera styrkorna och svagheterna hos dina konkurrenter.
 • Förstå hur det aktuella marknadsscenariot påverkar dina rivaler.
 • Bestäm möjligheterna att skapa nytt värde för kunder genom att utveckla innovativa nya tjänster, produkter eller processer i linje med din affärsstrategi.

5. Marknadsplan

Marknadsplanen är en av de viktigaste delarna av affärsplanen för biltvätt eftersom den hjälper dig att positionera och rikta in dig på potentiella kunder med din affärsidé. Du bör också titta på var dina potentiella kunder finns och hur de tycker om att få sina bilar tvättade. Detta hjälper dig att avgöra vilka ansträngningar som kommer att krävas för att övertyga människor om att använda dina erbjudanden.

Relaterat:  Hur man startar en läppstiftslinje och tar sig in i den kosmetiska industrin

Du bör också undersöka vem som skulle använda din tjänst och var de kan njuta av att använda den. För att hjälpa dig med detta kan du göra marknadsundersökningar och branschundersökningar.

.........................

Du bör också tydligt förklara hur du avser att marknadsföra ditt företag, till exempel genom att använda olika mediemetoder, annonsera för dina tjänster eller andra tillväxtstrategier.

6. Verksamhetsplan

Verksamhetsplansdelen av affärsplanen för biltvätt är där du kommer att beskriva hur ditt föreslagna företag kommer att fungera från dag ett när det lanseras tills det når sin maximala verksamhetsnivå. 

Du bör också inkludera vilken typ av lokaler och utrustning du skulle behöva för att starta ditt företag, de belopp som behövs för att utveckla företaget och hur lång tid det kommer att ta att komma igång. Verksamhetsplanen är också där du beskriver dina operativa rutiner, organisationsstruktur och rutiner som är involverade i den dagliga driften av ditt företag.

Du bör också ta med i det här avsnittet var du avser att köpa det mesta av ditt material, hur du tänker hantera produktförsörjning och eventuella andra kostnader som kan uppstå.

Du bör också tänka på att du kommer att behöva utveckla en detaljerad resursplan med exakt vem du planerar att anställa, vilka tjänster de kommer att inneha, lönerna och var de kommer att vara inhysta.

.........................

Verksamhetsplanen skulle innehålla:

 • Antalet platser som du tänker öppna.
 • Vilken typ av finansiering du behöver.
 • Hur lång tid det tar att utveckla ditt företag och hur mycket det kommer att kosta.

7. Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för din affärsplan hjälper dig att tilldela olika roller och ansvarsområden till olika medlemmar i organisationen. Det är faktiskt en del av din verksamhetsplansektion, men du kan alltid ha den i en ny sektion. 

Du bör också noggrant analysera dessa personers färdigheter och kunskaper så att du kan placera dem i lämplig position. Om du placerar fel person, till exempel en operatör som inte vet hur man använder den automatiska biltvättmaskinen, kommer han förmodligen att skada den.

Du vill också se till att du anställer personer som är dedikerade till verksamheten och är villiga att arbeta hårt för att se till att den lyckas.

Du bör också noga överväga om de personer du har anställt har samma vision som du om hur du vill att din biltvättverksamhet ska bedrivas i framtiden. 

.........................

Relaterat:  Hur man startar en läppstiftslinje och tar sig in i den kosmetiska industrin

8. Finansiell plan

Den ekonomiska planen för ditt affärsplan för biltvätt skulle hjälpa dig att utvärdera de ekonomiska riskerna och fördelarna med din affärsidé. Det kommer också att ge dig information om hur mycket kapital du behöver för att starta upp, hur lång tid det kommer att ta och vad du behöver samla in. Det är då du startar din bokföring för ditt företag. Ju tidigare din ekonomi planeras, desto bättre för dig.

Den finansiella planen kan också hjälpa dig att fastställa källorna till medel som kan användas som säkerhet för att säkra lån och upplåning från långivare.

Du bör också inkludera ytterligare intäktskällor i det här avsnittet som leasing, skuldfinansiering och andra sätt som kan hjälpa dig att växa snabbt. Detta är särskilt viktigt för företag i tillväxtfasen.

Den ekonomiska planen skulle innehålla:

 • Källorna till medel som behövs för att starta, driva och utöka din biltvättsverksamhet.
 • Hur du avser att generera tillräckliga intäkter för att täcka kostnaderna för driften.
 • Dina större utgifter inklusive drift och allmänna administrativa utgifter. 
 • Hur dessa kan minskas för att minska kostnaderna och spara pengar.
 • Din vinstprognose över tid beroende på olika scenarier som när du kommer att expandera din verksamhet.

Vilket verktyg ska jag använda för att skriva min affärsplan för biltvätt?

.........................

Följande är några mallar för affärsplan för biltvätt som du kan använda som referens när du skriver din plan. Varje avsnitt är formaterat på olika sätt men de är alla organiserade i samma ordning som vi har diskuterat tidigare.

1. Mall för affärsplan för grundläggande biltvätt (Hämta mallen här.)

2. Avancerad affärsplanmall för biltvätt (Hämta mallen här.)

3. Youtube-video som förklarar hur man skriver en affärsplan för en biltvätt

https://www.youtube.com/watch?v=H6QRprVzN_M

Slutsats

För att sammanfatta, är affärsplanen för biltvätt ett avgörande verktyg som du behöver för att starta och växa ditt företag. Med den kan du skapa en disposition av ditt affärsförslag så att du kan fokusera på de områden som är viktigast. Det kommer också att ge dig möjlighet att jämföra olika tillvägagångssätt mot din affärsmodell för att utveckla den bästa.

Det är också bäst att du studerar alla aspekter av denna plan, såsom dess struktur och komponenter, och om det behövs tar du lite specialiserad hjälp från proffs som har erfarenhet av att skriva en affärsplan för biltvätt. Detta kommer att hjälpa till att undvika att göra några misstag när det gäller strukturering eller layout av sektioner i din plan.

.........................


Sprid så fler får veta :)

Lämna en kommentar