Tilapia Fiskodling Guide: Hur man börjar Tilapia Fiskodling

Foto av författaren
Skrivet av Blessing Okoro

 

Sprid så fler får veta :)

Har du ett intresse för tilapiafiskodling, och vill du veta hur du startar tilapiafiskodling på egen hand? Detta är ett måste att läsa för dig.

Tilapia Fiskodling är ett jordbruksföretag som har visat sig vara lukrativt. Detta beror på att det har börjat bli en allt större efterfrågan på tilapiafisk, vilket har skapat en betydande marknad för den.

Men även om tilapiafiskodling har blivit populärt, finns det fortfarande många människor som inte är medvetna om den lukrativa affärsmöjlighet det ger. Vissa är medvetna, men de tror att det måste vara dyrt att odla och bara skulle vara lönsamt om det är en stor kommersiell produktion. Men detta kunde inte vara längre från sanningen.

Till att börja med är tilapiafiskodlingsverksamheten inte dyr att driva. Kostnaden för att föda upp tilapiafisk är låg, och därför kan de till och med födas upp i en damm på bakgården i ditt hem. Detta innebär att tilapiafiskodling inte får bedrivas i stor skala för att det ska vara lönsamt.

Storskalig produktion eller inte, färsk tilapiafisk är alltid efterfrågad på marknaden, därför finns det alltid en möjlighet att sälja. Varför? Eftersom Tilapia inte bara behövs för personlig konsumtion utan även restauranger och skaldjursmarknader behöver dem för att sälja.

Så frågan är hur snabbt kan du få din till marknaden?

För att starta ditt eget tilapiafiskodlingsföretag finns det saker du bör veta så att du är förberedd. Den här artikeln är en guide för odling av tilapiafisk som leder dig igenom allt om hur du börjar odla tilapia.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Tilapia fiskodlingsguide

TILAPIA FISKODLINGSGUIDE

Om Tilapia Fish

Forskning har visat att det finns cirka 80 arter av tilapia i världen, och flera av dessa arter är kommersiellt odlade. Men Nilen tilapia (Oreochromis niloticus) är den vanligaste.

Tilapia är varmvattenfisk med stort näringsvärde. De är en utmärkt källa till protein och är också rika på vitaminer och mineraler som niacin, vitamin B12, fosfor, selen och kalium. Som en delikatess sägs tilapia erbjuda följande hälsofördelar:

 • Tilapia fisk är fördelaktigt för benhälsan.
 • Tilapia fisk kan hjälpa till att förebygga prostatacancer.
 • Tilapia är fördelaktigt för immunförsvaret och sköldkörtelfunktionen.
 • Tilapia fisk är fördelaktigt för hjärnans hälsa
 • Tilapia fisk är fördelaktigt för viktminskning:
 • Tilapia fisk hjälper till att förhindra för tidigt åldrande.
 • Tilapia innehåller mycket omega-3-fettsyror och är därför till nytta för hjärtat.

Tilapia är en av de enklaste fiskarna att föda upp efter havskatt, och det krävs inte mycket att föda upp dem jämfört med uppfödning av andra fiskarter. Tilapia behöver bara fem grundläggande krav för att överleva: rent vatten, syre, mat, ljus och utrymme att simma.

Med alla dessa i tillräcklig mängd har du friska tilapiafiskar redo varje gång för skörd.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Hur man startar tilapia fiskodling

Tilapia kan frodas i en mängd olika livsmiljöer, så du kan antingen föda upp dem i dammar gjorda av jord, betong, tankar, burar eller recirkulationssystem.

De växer bra i vattentemperaturer från 20 till 30 grader Celsius, och de tar bara cirka 6 månader att växa. De är allätare vilket innebär att de kan äta en mängd olika livsmedel.

Att känna till dessa beteendeegenskaper hos tilapiafisk skulle hjälpa dig att odla dem korrekt.

Nu till listan! hur man börjar odla tilapia.

1. Skapa en affärsplan

Att skapa en affärsplan är det första tillvägagångssättet när man överväger att starta ett företag, inklusive fiskodlingsverksamheten för tilapia. Det är ett dokument som kan hjälpa dig att kartlägga verksamhetens behov och krav.

På ett sätt fungerar den som din personliga guide för tilapiafiskodling - en miniatyr av den här artikeln, om du så vill, exklusive det inledande avsnittet.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Din affärsplan måste innehålla följande:

a. Din budget

Så här mycket vill du lägga på att sätta upp din fiskodling. Din budget hjälper dig att definiera om du vill starta din tilapiafiskodling i liten eller stor skala.

b. Den typ av tilapia-art du vill odla

Här anger du om du vill föda upp den vanliga arten (Nile tilapia) eller någon annan art. Kom ihåg att vi nämnde att det finns cirka 80 tilapiaarter i världen, så du kan välja att föda upp vilken art som helst som är användbar och ekonomiskt lönsam i din geografiska plats.

c. Avelsstadiet du vill fokusera på

Det är här du anger vilket avelsstadium du vill fokusera på i din tilapiafiskodling. Är kläckningsstadiet, uppfödningsstadiet eller skördestadiet?

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

 • I kläckningsstadiet fokuserar man på att ta hand om tilapiayngel tills de växer till fingerlingar. Detta är ett känsligt avelsstadium eftersom det är de första veckorna av en tilapias liv.
 • Uppfödningsstadiet är där de flesta tilapiafiskodlare trivs. Som en tilapia fiskodlare i detta skede förvärvar du tilapia fingerlingar och fortsätter att odla dem tills de är mogna för skörd. Ditt mål som tilapiafiskodlare i detta skede är att föda upp tilapia till skördstorlek snabbt, ekonomiskt och vid god hälsa.
 • I skördestadiet fokuserar du på att samla in filéerna från tilapia. Tilapia fiskodlare i det här skedet, välj tilapia, flytta dem till en efterbehandlingsdamm, döda dem på ett humant sätt på ett sätt som respekterar vad de tillhandahåller, och ta bort deras filéer så att de kan vårdas som tilapia yngel till nästa avelssession.

d. Platsen du vill odla

Här anger du var du vill att uppfödningen ska ske. Behöver du skaffa mark? Eller skulle du använda ett färdigt utrymme? Vilken damm skulle du använda? Behöver du köpa någon utrustning? Om ja, var ska du köpa dem?

OBS- Din affärsplan kan användas för att köpa investerare eller troliga partners i din tilapiafiskodling.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

2. Hitta en lämplig plats för din fiskodling.

Nu när du har ordnat din affärsplan är det dags att börja öva. Börja med att hitta en lämplig plats för din fiskodling. Om du hade angett i din affärsplan att du skulle få mark så är det vad du ska göra. Men innan du gör det, kontrollera följande: markens topografi, vilken typ av jord marken har och kontrollera även markens hydrologi.

Men om du har ett färdigt utrymme att använda som uppfyller dessa kriterier kan du gå vidare till nästa steg

3. Hitta en pålitlig vattenkälla.

En pålitlig vattenkälla nära din damm är mycket nödvändig. Detta beror på att du måste kunna byta vattnet ofta efter behov för att säkerställa att du har friska fiskar vid skörden.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

4. Välj en lämplig fiskdamm

Beroende på vad du föredrar kan du bygga en damm gjord av jord, betong, tankar, burar eller recirkulationssystem. Du bör dock se till att storleken på dammen är tillräckligt stor för att rymma fisken och ändå ge dem tillräckligt med utrymme att simma. Du kan börja i det små och gradvis expandera till ett större system när din erfarenhet växer.

5. Välj den bästa fiskarten för dig

När din damm är klar, välj och köp de bästa fiskarterna du vill odla men se till att dessa fiskarter behövs och är ekonomiskt lönsamma i din geografiska plats.

6. Lär dig om fiskfoder och utfodring.

När du skaffar din första uppsättning fiskar att föda upp är det viktigt att lära dig mer om hur du ska mata dem. Du måste ta reda på vad som är hälsosamt och lämpligt att mata dem, när det är rätt tidpunkt att mata dem och hur man bäst kan optimera deras tillväxtförhållanden.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Hur man startar tilapia fiskodling

7. Lär dig mer om dammadministration och kontroll

Därefter måste du lära dig om dammadministration och kontroll som går ut på två saker: kalkning och gödsling.

 • kalkning: Processen att använda kalk för att minska surheten i jorden och som också är väsentlig för att utföra andra vattenreningsändamål.
 • Befruktning: Applicering av antingen organiska eller oorganiska gödningsmedel för att berika jorden. Det rekommenderas att gödsling sker en vecka innan fiskarna förs in i dammarna.

8. Lär dig sjukdomsförebyggande och behandling

Det är viktigt att lära sig om typiska sjukdomar som kan påverka tilapia och sätt att behandla dem. Tilapia kan påverkas av bakteriella eller virussjukdomar. Och denna kunskap hjälper dig att vidta proaktiva åtgärder för att skydda din damm för att förhindra ett utbrott.

På samma sätt finns det andra hälsosamma metoder du bör insupa, de inkluderar regelbunden rengöring av din damm, förbjuda överbeläggning och regelbunden screening av dammar för riskfaktorer.

Men när du märker ett sjukdomsutbrott bör din första försvarslinje vara att byta vatten. Sedan kan du introducera föreskrivna mängder användbara kemikalier som formalin, salt eller organofosfat.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

SLUTSATS

Denna guide för tilapiafiskodling ger en utläggning om vad du bör göra för att skapa en lönsam tilapiafiskodling.

Sammanfattningsvis är ett bra läge, regelbundet sötvatten, kvalitetsfoder, bra dränering, kvalitétsfisk och bra förvaltningstips allt du behöver för att ha en framgångsrik tilapiafiskodling.


Sprid så fler får veta :)

Lämna en kommentar