De mest inspirerande citaten av Nikola Tesla: Ett måste att läsa!

Sprid så fler får veta :)

Granskats av Soliu.

Några av de mest inspirerande citaten av Nikola Tesla inkluderar:

 • "Om du bara visste hur storslagen 3, 6 och 9 är, då skulle du ha nyckeln till universum."
 • ”Nuet är deras; framtiden, som jag verkligen arbetade för, är min.”
 • "Den dag vetenskapen börjar studera icke-fysiska fenomen, kommer den att göra fler framsteg på ett decennium än under alla tidigare århundraden av dess existens."
 • ”Den viktigaste produkten av människans kreativa hjärna är uppfinningen. Det yttersta syftet är att fullständigt behärska sinnet över den materiella världen, att utnyttja den mänskliga naturen till mänskliga behov.”

Nikola Tesla var en visionär uppfinnare, elektroingenjör, maskiningenjör och futurist som satte en outplånlig prägel på världen med sina banbrytande innovationer och framåtanda. 

Utöver hans uppfinningar fortsätter Teslas ord att inspirera och upplysa generationer. I den här artikeln kommer vi att utforska några av de mest inspirerande citaten av Nikola Tesla, fördjupa oss i deras betydelser och de lärdomar de ger.

Nikola Teslas biografi 

Inspirerande citat av Nikola Tesla

Nikola Tesla, ofta hyllad som en av de största uppfinnarna och visionärerna i vetenskapens historia, föddes den 10 juli 1856 i Smiljan, som var en del av det österrikisk-ungerska riket (dagens Kroatien). 

Han växte upp i en serbisk familj och blev senare en naturaliserad amerikansk medborgare. Teslas bidrag till utvecklingen av elektriska system med växelström (AC), trådlös kommunikation, radar och många andra uppfinningar lade grunden för många tekniker som vi förlitar oss på idag.

Tidigt liv och utbildning:

Ett otroligt intellekt och en förkärlek för innovation präglade Teslas tidiga liv. Han studerade ingenjör vid det tekniska universitetet i Graz och senare vid Charles-Ferdinand University i Prag. Efter att ha arbetat inom telegrafi och elektroteknik, flyttade Tesla till USA 1884 för att arbeta med den kända uppfinnaren och affärsmannen Thomas Edison.

Ett av Teslas viktigaste bidrag var hans utveckling och marknadsföring av elektriska system med växelström (AC). Han förespråkade system för AC över likström (DC), vilket Edison stödde. Teslas AC-system var effektivare för att överföra el över långa avstånd och är grunden för det moderna elnätet.

Uppfinningar och bidrag:

Tesla hade över 300 patent för sina uppfinningar och upptäckter. Han var pionjär i utvecklingen av induktionsmotorn och transformatorn, som är grundläggande komponenter i många elektriska system. Tesla gjorde också betydande bidrag till trådlös kommunikation och radiovågor, vilket senare lade grunden för uppfinningen av radio.

Ett av Teslas ambitiösa projekt var Wardenclyffe Tower, tänkt att vara ett trådlöst globalt kommunikations- och kraftöverföringssystem. Även om projektet aldrig slutfördes på grund av bristande finansiering, visade det Teslas långtgående vision för teknikens framtid.

Trots ekonomiska svårigheter under sina senare år har Teslas bidrag till vetenskap och teknik fått stor uppmärksamhet och hyllats. Idag kallas enheten för magnetisk flödestäthet i International System of Units "tesla" till hans ära.

Nikola Tesla dog den 7 januari 1943 i New York City, till stor del bortglömd av allmänheten. Men under senare hälften av 20-talet fick hans arbete förnyad uppmärksamhet, och han blev en symbol för vetenskaplig innovation och kreativitet. 

Inspirerande citat av Nikola Tesla

Tesla är nu hyllad över hela världen för sina banbrytande bidrag till utvecklingen av moderna elektriska system och hans vision för en framtid som drivs av förnybara energikällor och trådlös kommunikation. Hans arv fortsätter att inspirera forskare, uppfinnare och drömmare runt om i världen.

Citat av Nikola Tesla

1. ”Nuet är deras; framtiden, som jag verkligen arbetade för, är min.”

Teslas engagemang för att forma framtiden lyser igenom i detta citat. Det kapslar in hans tro på hans uppfinningar och idéer, och betonar vikten av långsiktig vision och uthållighet.

2. "Jag bryr mig inte om att de stal min idé... Jag bryr mig om att de inte har någon egen."

Det här citatet återspeglar Teslas frustration över dem som saknar kreativitet och innovation. Den lyfter fram betydelsen av originellt tänkande och värdet av att vårda sin kreativitet.

3. ”Våra dygder och våra brister är oskiljaktiga, som kraft och materia. När de separeras finns människan inte längre."

Här gräver Tesla ner i den mänskliga naturens förvecklingar. Han betonar sammanlänkningen av våra styrkor och svagheter, vilket illustrerar mänsklighetens holistiska natur.

4. "Den dag vetenskapen börjar studera icke-fysiska fenomen, kommer den att göra mer framsteg på ett decennium än under alla tidigare århundraden av dess existens."

Detta framåtblickande citat visar Teslas förväntan på framsteg inom metafysiska och andliga sfärer. Den utmanar gränserna för konventionellt vetenskapligt tänkande, och uppmanar mänskligheten att utforska bortom den påtagliga världen.

5. "Om du vill hitta universums hemligheter, tänk i termer av energi, frekvens och vibration."

Teslas djupa förståelse av universum är inkapslad i detta citat. Den betonar de grundläggande begreppen som styr vår existens, och erbjuder ett perspektiv som överskrider det materiella riket.

6. "Jag tror inte att det finns någon spänning som kan gå genom det mänskliga hjärtat som den som uppfinnaren känner när han ser någon skapelse av hjärnan utvecklas till framgång."

I det här citatet fördjupar Tesla sig i den spännande upplevelsen av uppfinningar. Han fångar essensen av den kreativa processen och betonar den känslomässiga och intellektuella uppfyllelse den ger.

7. ”Nuet är deras; framtiden, som jag verkligen arbetade för, är min.”

Detta citat uttrycker Teslas förtroende för dess innovationer och långsiktiga vision. Han trodde att hans banbrytande arbete skulle forma framtiden.

"Jag bryr mig inte om att de stal min idé ... Jag bryr mig om att de inte har någon egen."

Tesla var mer oroad över bristen på kreativitet och innovation hos andra snarare än att människor kopierade hans idéer. Han värdesatte originaltänkande.

8. ”Våra dygder och våra misslyckanden är oskiljbara, som kraft och materia. När de skiljs är människan inte längre. ”

Tesla betonade sammankopplingen av mänskliga styrkor och svagheter, och framhävde deras väsentliga balans i att forma en individs karaktär.

9. "Forskarna i dag tänker djupt istället för klart. Man måste vara frisk för att tänka klart, men man kan tänka djupt och vara ganska galen."

Tesla kontrasterade djupt tänkande med klarhet i tankarna, vilket indikerar att djupgående idéer kan dyka upp även i okonventionella eller okonventionella sinnestillstånd.

10. "Sinnet är skarpare och skarpare i avskildhet och oavbruten ensamhet. Originalitet frodas i avskildhet, fri från yttre påverkan som slår på oss för att förlama det kreativa sinnet. Vara ensam; det är uppfinningens hemlighet. Vara ensam; det är då idéer föds.”

Tesla förespråkade kraften i ensamhet och oavbrutet fokus, vilket antydde att originalitet och kreativitet blomstrar när sinnet är fritt från yttre distraktioner.

11. "Livet är och kommer någonsin att förbli en ekvation som inte kan lösas, men det innehåller vissa kända faktorer."

Tesla såg livet som en komplex ekvation och erkände att även om det kanske inte är helt lösbart, finns det vissa konstanter och sanningar inom det.

Inspirerande citat av Nikola Tesla

12. ”Jag tror inte att det finns något sådant som en vanlig dödlig. Alla har möjligheten att hänföra sig i livets upplevelse. Allt han behöver göra är att känna igen det och sedan odla det och komma igång med det.”

Tesla trodde på den extraordinära potentialen hos varje individ, och betonade vikten av att känna igen sina unika förmågor och fullfölja dem med passion och beslutsamhet.

13. "Låten som vägleder mig i allt jag gör är önskan att utnyttja naturens krafter till mänsklighetens tjänst."

Teslas drivkraft var hans önskan att använda naturliga krafter för att förbättra mänskligheten, vilket framhävde hans engagemang för att tjäna det större bästa.

14. "De flesta människor är så upptagna av kontemplationen av omvärlden att de är helt omedvetna om vad som förs vidare inom dem själva."

Tesla observerade tendensen hos människor att vara upptagna av yttre angelägenheter och försummade ofta självreflektion och introspektion. Han antydde vikten av inre medvetenhet och förståelse.

15. "Den dag vetenskapen börjar studera icke-fysiska fenomen, kommer den att göra mer framsteg på ett decennium än under alla tidigare århundraden av dess existens.”

Detta citat antyder Teslas tro på potentialen att studera metafysiska och andliga aspekter, vilket indikerar att utforska bortom den fysiska världen kan leda till betydande vetenskapliga framsteg.

16. "Om du vill hitta universums hemligheter, tänk på energi, frekvens och vibrationer. ”

Tesla betonade universums grundläggande principer och antydde att förståelse av energi, frekvens och vibrationer är nyckeln till att reda ut dess mysterier.

17. "Jag tror inte att det finns någon spänning som kan gå genom det mänskliga hjärtat som den som uppfinnaren känner när han ser någon skapelse av hjärnan utvecklas till framgång.”

Tesla beskrev den intensiva spänning som uppfinnare upplevde när deras kreativa idéer förverkligas, vilket underströk glädjen med innovation.

Dessa citat av Nikola Tesla avslöjar djupa tankar om kreativitet, ensamhet, det mänskliga sinnet och strävan efter kunskap. De fortsätter att inspirera tänkare, uppfinnare och drömmare och påminner oss om det mänskliga intellektets gränslösa potential.

Inspirerande citat av Nikola Tesla

Berömda citat av Nikola Tesla 

 • Om du vill hitta universums hemligheter, tänk vad gäller energi, frekvens och vibrationer.
 • Av allt gillade jag böcker bäst.
 • Var ensam, det är uppfinningens hemlighet; vara ensam, det är då idéer föds.
 • Min hjärna är bara en mottagare, i universum finns en kärna från vilken vi får kunskap, styrka och inspiration. Jag har inte trängt in i den här kärnans hemligheter, men jag vet att den finns.
 • Om ditt hat kunde förvandlas till elektricitet, skulle det lysa upp hela världen.
 • Vad vi nu vill ha är närmare kontakt och bättre förståelse mellan individer och samhällen över hela jorden, och eliminering av egoism och stolthet, som alltid är benägen att störta världen i urtidsbarbari och stridigheter... Fred kan bara komma som en naturlig konsekvens av universell upplysning...
 • Jag tror inte att det finns någon spänning som kan gå igenom det mänskliga hjärtat så som uppfinnaren känner när han ser en hjärnskapelse utvecklas till framgång. . . Sådana känslor får en man att glömma mat, sömn, vänner, kärlek, allt.
 • Våra dygder och våra brister är oskiljaktiga, som kraft och materia. När de skiljer sig är människan inte längre
 • Låt framtiden berätta sanningen och utvärdera var och en efter hans arbete och prestationer. Nutiden är deras; framtiden, som jag verkligen har arbetat för, är min
 • Allt som var stort i det förflutna förlöjligades, fördömdes, bekämpades, undertrycktes - bara för att komma desto kraftfullare, desto mer triumferande ur kampen.
 • Livet är och kommer någonsin att förbli en ekvation som inte kan lösas, men den innehåller vissa kända faktorer.
 • Uppfinningen är den viktigaste produkten av människans kreativa hjärna. Det yttersta syftet är att fullständigt behärska sinnet över den materiella världen, att utnyttja den mänskliga naturen till mänskliga behov.
 • Dagens vetenskapsmän har ersatt matematik med experiment, och de vandrar iväg genom ekvation efter ekvation och bygger så småningom en struktur som inte har någon relation till verkligheten.
 • Den mentala kraftens gåva kommer från Gud, det gudomliga väsendet, och om vi koncentrerar våra sinnen på den sanningen blir vi i samklang med denna stora kraft. Min mor hade lärt mig att söka all sanning i Bibeln.
 • "Jag är krediterad för att vara en av de hårdaste arbetarna och kanske är jag det, om tanken motsvarar arbete, för jag har ägnat mig åt det nästan alla mina vakna timmar. Men om arbete tolkas som en bestämd prestation på en bestämd tid enligt en stel regel, då kan jag vara den värsta av sysslolösare.”

Top Nikola Teslas citat om livet

Medan Nikola Tesla främst är ihågkommen för sina bidrag till vetenskap och teknik, delade han också insiktsfulla tankar om livet. Här är några citat av Nikola Tesla om livet;

 • ”Var ensam, det är hemligheten med uppfinningen; vara ensam, det är när idéer föds. ”
 • "Livet är och kommer någonsin att förbli en ekvation som inte kan lösas, men det innehåller vissa kända faktorer."
 • "Människan är en självgående automat helt under kontroll av yttre påverkan. Medvetna och förutbestämda, även om de verkar, styrs hans handlingar inte inifrån utan utifrån. Han är okunnig om källan till sin inspiration och är inte medveten om det faktum att han översätter den gudomliga viljan till sina handlingar.”
 • ”Våra dygder och våra misslyckanden är oskiljbara, som kraft och materia. När de skiljs är människan inte längre. ”
 • "Livet är en rytm som måste förstås. Jag känner rytmen och riktningen på den och skämmer bort mig i den. Det var väldigt skönt och behagligt att släppa taget ibland, men min själ gick på jakt efter kosmiska rytmer.”
 • "Jag tror inte att du kan nämna många stora uppfinningar som gifta män har gjort."

Nikola Tesla citerar om framtiden. 

Nikola Teslas arbete och idéer var djupt rotade i konceptet att forma framtiden. Även om specifika citat om framtiden som tillskrivs honom är begränsade, speglade hans övergripande arbete och filosofi ett stort intresse för att främja mänskligheten. Här är en inspirerande offert citeras ofta i framtiden:

 • ”Nuet är deras; framtiden, som jag verkligen arbetade för, är min.”

Det här citatet kapslar in Teslas visionära tankesätt och betonar hans fokus på långsiktiga framsteg och innovation. Även om det kan finnas andra mindre kända citat, speglar detta uttalande hans engagemang för att forma en framtid som drivs av hans uppfinningar och idéer.

Efter att ha sett olika inspirerande citat av Nikola Tesla, är det också viktigt att vi går in i hans biografi för att veta mer om mannen bakom citaten.

Inspirerande citat av Nikola Tesla

Slutsats

Dessa citat av Nikola Tesla återspeglar inte bara hans geni utan erbjuder också tidlös visdom och inspiration till individer över hela världen. Genom hans ord påminns vi om vikten av innovation, kreativitet och uthållighet inför utmaningar. 

När vi fortsätter att navigera i den moderna världens komplexitet fungerar Teslas citat som ledstjärnor och uppmuntrar oss att utforska, omfamna vår kreativitet och forma en framtid som är i linje med våra högsta ambitioner.

källa: https://quotefancy.com/nikola-tesla-quotes


Sprid så fler får veta :)

Lämna en kommentar