29 bästa kurserna att studera i Nigeria för att lyckas

Sprid så fler får veta :)

Genom åren har många studenter undrat vilken kurs som är bäst att läsa i skolan som garanterar anställning nästan omedelbart efter att de har tagit examen. Även föräldrar har på många sätt påverkat sina barn/avdelningar på kursen att studera på grund av sin rädsla för att barnet ska få ett bra betalt jobb med kursen efter att han/hon tagit examen.

Mitt i allt detta finns det flera kurser du kan studera i Nigeria för att få ett bra betalt jobb.

30 bästa kurserna att studera i Nigeria för att lyckas

Nedan är vår noggrant utvalda bästa kurs att studera i Nigeria för att få ett bra betalt jobb efter examen.

1. Medicin och kirurgi:

Medicin och kirurgi är vetenskapen och praktiken för att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar. Medicin och kirurgi är ett mycket sorterat yrke i Nigeria. Det kräver också att du får en mycket hög jamb-poäng. Om du inte redan har kontrollerat din jamb-poäng, klicka här för att lära dig hur du gör kontrollera jamb resultat. Att få antagning och att studera kursen kan verka utmanande men det är en mycket givande kurs. Det finns massor av välbetalda jobbmöjligheter tillgängliga för utexaminerade från medicin och kirurgi. Sådana jobbmöjligheter inkluderar sjukhus, kliniker, forskningslaboratorier, institutioner, religiösa organ etc.

.........................

Bästa kurserna att studera är medicin och kirurgi

2. Medicinsk laboratorievetenskap:

Detta är en av kurserna med hög andel jobbmöjligheter i Nigeria. Det är en biologi/kemibaserad kurs. Det finns många sjukhus och kliniker både privata och offentliga som etableras dagligen för att möta hälsobehoven hos medborgarna i landet. Efter att du har tagit examen som medicinsk laboratorieforskare finns det jobbmöjligheter på sjukhus, kliniker, medicinska laboratorier, veterinärkliniker, rättsmedicin, rättsmedicin, kår, livsmedel, kosmetika och testlabb för konsumentprodukter, etc.

Läs också: 61 Kurs Du kan studera utan att tillgodoräkna dig matematik eller engelska

med lab

3. Pharmacy

Farmaci är den naturvetenskapliga kursen som behandlar studiet av beredning och dispensering av medicinska läkemedel. Farmacistudiet omfattar bland annat kemi och farmaceutik. En farmaceut är en legitimerad sjukvårdspersonal som är specialiserad på att ge information om olika mediciner och behandlingsmetoder till patienter. Det finns massor av välbetalda jobbmöjligheter tillgängliga för utexaminerade från medicin och kirurgi. 

.........................

Sådana jobbmöjligheter inkluderar sjukhus, kliniker, forskningslaboratorier, institutioner, religiösa organ, etc. Det anses vara en av de bästa kurserna att studera i Nigeria

Bästa kurserna att studera är farmaci

4. Masskommunikation:

Masskommunikation är en samhällsvetenskaplig kurs som handlar om att förmedla och förmedla information genom massmedia till allmänheten (vanligtvis en stor befolkning). Det är en kurs med olika jobbmöjligheter i Nigeria.

Antagning till nigerianska högskoleinstitutioner för att studera masskommunikation är lite konkurrenskraftiga eftersom det inte är alla högskoleinstitutioner i landet som erbjuder kursen. Jobbmöjligheter för akademiker inom masskommunikation finns tillgängliga i tidningsförlag och andra förlag, förlag, TV-stationer, radiostationer, media- och underhållningsportaler etc. och befattningar inkluderar reporter, programledare, programledare, sändningspersonlighet, journalist, redaktör etc. .

.........................

5. Lag:   

Detta är en av de bästa kurserna att studera på högre utbildningsinstitutioner i Nigeria, även om konkurrensen för att få tillträde till juridik i de flesta högskoleinstitutioner i Nigeria har minskat eftersom dess advokater är mindre nedlåtande nuförtiden på grund av korruptionsnivån i landet. Detta har alltså avskräckt många från att läsa kursen.

Detta betydde inte att kursen inte är mer lönsam eller att det inte finns några jobbmöjligheter efter att ha studerat kursen, det är fortfarande en av de bästa kurserna i Nigeria högskoleinstitutioner med stora jobbmöjligheter. Som jurist är du inte begränsad till rättssalen. Du kan bestämma dig för att praktisera eller gå in i företagsvärlden, bli advokat för ett stort företag eller som familjeadvokat och börja tjäna stort eller så bestämmer du dig för att gå in på allierade saker som fastighetsbyrå etc.

.........................

6. Elektroteknik

Elektrisk/elektronisk teknik är en gren av vetenskap och teknik som sysslar med praktiska tillämpningar av elektricitet i alla dess former.

Elektrisk/elektronisk teknik är också en trevlig kurs att studera i nigerianska högskoleinstitutioner.

Varje antagningsår är ingenjörskurser i allmänhet alltid bland de mest eftertraktade kurserna, vilket gör det mycket konkurrenskraftigt. Ingenjörskurser säljer i alla större industrier runt om i världen. Det finns också olika jobbmöjligheter för en utexaminerad el-/elektroniktekniker.

Relaterat: Konstkurs du kan studera utan regering eller ekonomi (och skolor att söka)

7. Maskinteknik:

maskinteknik är en gren av vetenskap och teknik som fokuserar på att skapa teknologier för att möta mänskliga behov och göra livet lättare för människan. Utexaminerade maskintekniker har massor av jobbmöjligheter i olika uppställningar.

.........................

8. Byggnadsteknik:  

Civilingenjörer designar, bygger och övervakar konstruktionen av infrastruktur, projekt och system. Detta är en annan gren av ingenjörskonst med goda arbetsmöjligheter. Det finns olika byggföretag som både ägs av nigerianer och icke-nigerianer som en civilingenjör kan passa in i. En civilingenjör kan också starta upp Construction Company.

Byggnadsteknik är de bästa kurserna att studera

9. Datateknik

En bra sak är att ingenjörsexaminerade behövs och kan passa in i många positioner inom olika branscher som tillverkningsindustrier, processindustrier, telekommunikationsindustrier, gruv- och petroleumindustrier. Engineering är en av de mest säljbara och lönsamma kurserna i världen.

9. Redovisning/ekonomi:

Detta är samhällsvetenskaplig kurs och det är en av de bästa kurserna att studera i nigerianska högskoleinstitutioner. Enligt www.investopedia.com, redovisning är processen att registrera finansiella transaktioner som hänför sig till ett företag. Revisorer behövs inom de flesta yrkesområden, industrier och andra anläggningar, inklusive religiösa anläggningar, statliga anläggningar och privata anläggningar. En utexaminerad redovisning kan arbeta på olika platser och företag som banker, sjukhus, apotek, kyrkor, skolor och stormarknader, etc.

.........................

Många företag etableras och med varje etablering kommer jobbmöjligheter för en utexaminerad redovisningsekonom. Och en utexaminerad redovisning kan arbeta i olika finansiella positioner i dessa företag.

För att ytterligare kvalificera dig för större befattningar som examensinnehavare i redovisning är det bra att du planerar att få en professionell certifieringsexamen, magisterexamen och en doktorsexamen inom andra delområden av redovisning.

10. Ekonomi:

Detta är också en samhällsvetenskaplig kurs. Det är studiet av produktion och distribution av rikedom och resurser. Även utan yrkeskvalifikationer kan du fortfarande få bra anställningsmöjligheter med bra lön. Jobbmöjligheter för ekonomiutexaminerade finns också tillgängliga för många organisationer, privata, statliga och icke-statliga organisationer.  

11. Datavetenskap/IT-kurser:

.........................

Datavetenskap betraktas som en naturvetenskaplig kurs och den anses vara en av de bästa kurserna att studera och en av de bästa naturvetenskapliga kurserna att studera i Nigeria. Med framsteg inom teknik och dess tillämpningar för att göra livet enklare, har teknik använts för att lösa problem och öka produktiviteten i vårt dagliga liv.

Datavetare är mycket efterfrågade i nästan alla organisationer och deras efterfrågan har ökat avsevärt sedan utbrottet av COVID-19 eftersom många organisationer och anläggningar har lärt sig många lektioner under perioden, och har också uppskattat effekten av teknik i deras verksamheter. Datavetare får högt betalt för att få detta att hända.

Det finns olika aspekter av IT som du kan bestämma dig för att satsa på, t.ex. mjukvaruutveckling, mjukvaruteknik, hårdvaruteknik, digital marknadsföring, marknadsföring i sociala medier, grafisk design, webbdesign, programmering, datavetenskap etc.

.........................

Med stor kunskap om IT-kunskaper har du stora chanser att få ett bra och högbetalt jobb i Nigeria. Vem som helst kan lära sig IT-kunskaper, så du kan också få ett yrkescertifikat i IT-kunskaper utan att ha en examen från en högre institution och få ett bra jobb med bra lön.

Relaterat: Jamb och WAEC-ämneskombinationer för offentlig förvaltning

12. Geologi:

Geologi är den vetenskap som studerar bergarternas historia och olika dess processer, jordens fysiska struktur och resurser. Geologi kombinerar metoder och kunskaper från biologi, kemi, fysik och matematik. Med en examen i geologi finns det olika jobbmöjligheter för dig inom olika branscher som petroleumindustri, gruvindustri mm.

13. Kemiteknik:

.........................

Detta är en gren av ingenjörskonst som behandlar studier av design och drift av kemiska anläggningar samt metoder för att förbättra produktionen. Kemiingenjörer utvecklar ekonomiskt effektiva sätt och metoder för att omvandla råvaror till användbara produkter. Utexaminerade från denna kurs har potential att säkra ett högbetalt jobb i olika branscher som processindustri, petroleumindustri, etc.

14. Petroleumteknik:

Detta är en gren av ingenjörskonst som sysslar med studiet av kolväten, såsom råolja, naturgas etc. Det involverar studiet av hur det utforskas och produceras. Petroleum Engineering akademiker i Nigeria är också mycket sortera efter i branscher som oljeindustrier, gruvindustrier etc. och de får alltid betalt.

15. Fastighetsförvaltning:

Detta är en kurs som handlar om värdering, förvärv, utveckling, marknadsföring och avyttring av fastigheter av alla slag. Dessa fastigheter kan sträcka sig från små fastigheter som butiker till stora kommersiella fastigheter som kontor, butiker, lager, parker, bostadshus, etc. Jobbmöjligheterna för utexaminerade fastighetsförvaltning är många. De kunde bestämma sig för att arbeta med en befintlig fastighetsförvaltare/fastighetsförvaltningsbolag och de kunde bestämma sig för att praktisera på egen hand.

.........................

16. Arkitektur:

Detta är konsten och vetenskapen eller praxis att designa och konstruera byggnader och strukturer för olika ändamål såsom lärande, gudstjänst, underhållning, rekreation, bostäder etc. Många strukturer uppförs dagligen i landet och arkitekter ansvarar för att rita planen så att den passar strukturens behov och syfte, så med varje uppförande av struktur kommer en möjlighet för en arkitekt. Som utexaminerad arkitekt finns det många jobbmöjligheter. Du kan vara anställd av ett arkitektföretag eller egen företagare.

Detta är en lukrativ kurs och det är en mindre konkurrenskraftig kurs i nigerianska institutioner. Arkitektur är en professionell kurs och har massor av jobbmöjligheter, du kan arbeta med en etablerad arkitekt, arkitektföretag eller praktisera på egen hand.

.........................

17. Lantmätning:

detta är en kurs som behandlar studiet av bestämningen av de terrestra eller tredimensionella positionerna för punkter och avstånden och vinklarna mellan dem. Kursen är relaterad till arkitektur och fastighetsförvaltning. Det finns olika grenar av undersökningar som du kan bestämma dig för att fokusera/stora på, alla grenar är lönsamma och är mycket sorterade efter yrke i Nigeria.

18. Industriell kemi

Industriell kemi är en kurs som behandlar studiet av tillverkningsprocessen som handlar om omvandling av ämnen till andra användbara material och i önskvärda former och mängder.

Industriell kemi akademiker är också mycket sortera efter och välbetalda. Det finns olika jobbmöjligheter för utexaminerade från industriell kemi. De kallas mestadels för kemist och de kan arbeta i olika branscher, såsom tillverkningsindustrier, processindustrier etc.

.........................

19. Biokemi:

Biokemi är den gren av vetenskapen som utforskar de kemiska processerna inom och relaterade till levande organismer. Det är en laboratoriebaserad vetenskap som kombinerar biologi och kemi. Genom att använda kemisk kunskap och tekniker kan de förstå och lösa biologiska problem. Det finns också goda jobbmöjligheter för utexaminerade biokemi. Biokemi har många applikationer och de passar i olika uppsättningar som; Sjukhus, Forensisk brottsforskning, Kosmetika, behandlingsupptäckter och utveckling som droger, Jordbruk mm.

20. Science Laboratory Technology

Science Laboratory Technology är en kurs som utrustar studenterna med nödvändiga kunskaper, färdigheter och tekniker för ett standardiserat vetenskapligt laboratoriearbete. Studenter är utrustade med kunskap för att driva ett standardvetenskapligt laboratorium effektivt. Vetenskapslaboratorieteknikens möjligheter inkluderar vetenskapslaboratorier som; Kemiskt laboratorium, jordlaboratorium, vatten/vätskeanalyslaboratorium, etc. kriminalteknik, skog och naturvård och andra relevanta områden inom jordbruket till fältet.

.........................

21. Industriell fysik

Industriell fysik anses vara en av de bästa kurserna för att ge dig stora jobbmöjligheter. Utexaminerade inom industriell fysik är utbildade för att vara bra problemlösare och kan lösa problem snabbt och i ett brett spektrum av industriella miljöer, genom att använda okonventionella tekniker Utexaminerade inom industriell fysik har arbetsmöjligheter i olika branscher och är välbetalda.

22. Mikrobiologi

är studiet av mikroskopiska organismer, såsom bakterier, virus, arkéer, svampar och protozoer. Denna disciplin är involverad i grundläggande forskning om biokemi, fysiologi, cellbiologi, ekologi, evolution och kliniska aspekter av mikroorganismer, inklusive hur värden svarar på dem.

Mikrobiologi anses vara en av de bästa kurserna. De är relevanta i olika livsoperationer och säkerställer att människan och andra levande organismer lever ett hälsosamt och produktivt liv. Mikrobiolog passar inom många områden som kliniker, forskningslaboratorier, sjukhus etc.

.........................

23. Marknadsföring: 

Detta är också en mycket lönsam och bästa kurs att studera, särskilt i Nigeria. Det finns många jobbmöjligheter för utexaminerade inom marknadsföring. Många företag finns medan vissa etableras dagligen och för att ett företag ska överleva behövs en gud och utbildad marknadsförare. Så det behövs utexaminerade inom marknadsföring i detta skede och de får bra betalt.

24. Sjuksköterskevetenskap

Omvårdnadsvetenskap är en vetenskapsgren som behandlar principer och tillämpningar för omvårdnad och relaterade tjänster. Kursen förbereder studenterna för att bli professionella sjuksköterskor för ett brett utbud av praktiker. Sjuksköterskevetenskap är en av de mycket sorterade efterkurserna i Nigeria och det finns många jobbmöjligheter för utexaminerade från sjuksköterskevetenskap. Arbetsmöjligheterna inkluderar kliniker, sjukhus, skolor, institutioner mm.

.........................

25. Apotek:

En annan lukrativ och underbar kurs att studera i Nigeria är apotek. Inte bara på grund av sin anställningsförmåga, utan på grund av möjligheten att vara självförsörjande i slutet av det hela. Du kan inte bara söka jobb med din examen i farmaci utan också etablera egna läkemedelsföretag eller apotek. Apoteksantagning är också konkurrenskraftig.

26. Arkitektur:

Lantbruksvetenskap är en kurs som handlar om odling av jord för att producera mat och även uppfödning av boskap. Det är en av de bästa kurserna att studera för att lyckas i Nigeria. Det finns olika sektorer inom jordbruksvetenskap och alla är mycket lönsamma om de sköts väl. Det finns olika jobbmöjligheter tillgängliga för akademiker inom lantbruksvetenskap inom många av de grenar du har valt att ta in som huvudämne.

.........................

27. Miljövetenskap:

Miljövetenskap är en kurs som behandlar studiet av vår miljö och hur den förhåller sig till människan och andra levande organismer. Det kan inte nog understrykas behovet av att ta väl hand om vår miljö eftersom olika miljö- och hälsofrågor dyker upp dagligen. Därför behovet av miljöforskare. Som examen i miljövetenskap finns det olika jobbmöjligheter i statligt ägda organisationer, privatägda organisationer och icke-statliga organisationer. Miljövetare kan också arbeta på industrier, sjukhus etc. och de är välbetalda.

28. Jordbruksförlängning:

detta är kurs som handlar om att ge/förlänga till inramare den nödvändiga kunskapen om jordbrukstekniker och färdigheter som krävs för att de ska få maximalt utbyte och även producera säker mat för daglig konsumtion. olika jobbmöjligheter finns tillgängliga för utexaminerade från denna kurs, både från statliga privata och icke-statliga organisationer.

.........................

29. Djuruppfödning och genetik:  

detta är den vetenskapsgren som sysslar med att maximera önskvärda genetiska egenskaper, såsom att producera som har en viss nivå eller förbättrad tillväxttakt, djur med magrare kött etc. Olika möjligheter finns också för utexaminerade från denna kurs eftersom många människor nu vågar sig på denna del av jordbruksvetenskap.


Sprid så fler får veta :)

3 tankar om “29 bästa kurserna att studera i Nigeria för att lyckas”

Lämna en kommentar