Allt Jesus gjorde på jorden (mirakel)

Sprid så fler får veta :)

Granskats av Soliu.

Allt Jesus gjorde på jorden var enastående uppvisningar av hans gudomliga kraft och medkänsla. Dessa mirakel inkluderade att bota sjuka, återställa synen för blinda, stilla stormar, uppväcka de döda, etc.

Allt Jesus gjorde på jorden (mirakel)

Av alla de saker som Jesus gjorde på jorden tjänade följande mirakel som ett bevis på hans auktoritet och avslöjade hans uppdrag att bringa frälsning och visa Guds kärlek till mänskligheten. 

Allt Jesus gjorde på jorden (mirakel)

1. Att bota sjuka:

Under hela sin jordiska tjänst visade Jesus enastående medkänsla och gudomlig kraft genom att hela individer som drabbats av olika åkommor. 

I Matteusevangeliet (8:2-3) gick en spetälsk till Jesus och bad: "Herre, om du vill kan du göra mig ren." I en djup barmhärtighet svarade Jesus: ”Jag är villig; var ren”, försvann spetälskan omedelbart och lämnade mannen återställd.

I Markusevangeliet (10:46-52) mötte en blind tiggare vid namn Bartimeus Jesus i utkanten av Jeriko. 

När Bartimeus hörde att Jesus gick förbi ropade han: "Davids son, förbarma dig över mig!" Berörd av sin tro förklarade Jesus: "Gå, din tro har helat dig", Bartimeus återfick synen och hans värld förvandlades av det mirakulösa ingripandet.

Vid ett annat tillfälle, i Matteusevangeliet (9:2-7), förde människor en förlamad man till Jesus, som sökte bot. 

Jesus kände igen deras tro och sade till den förlamade: ”Var mod, son; dina synder är förlåtna”, och befallde honom sedan att resa sig, vilket visade inte bara fysiskt återställande utan också auktoriteten att förlåta synder.

I dessa och andra berättelser exemplifierar Jesu helande mirakel hans gränslösa kärlek och auktoritet över fysiska svagheter, och uppfyller profetian i Jesaja 35:5-6 ”Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron öppnas. då skall den lame hoppa som en hjort, och den stummes tunga jubla."

saker som Jesus gjorde på jorden

2. Raising the Dead: 

I en djupgående manifestation av sin auktoritet över liv och död utförde Jesus ett av sina mest extraordinära mirakel genom att uppväcka Lasarus från de döda.

 Denna respektingivande händelse finns en krönika i Johannesevangeliet (11:1-44). Lasarus, en kär vän till Jesus, hade fallit under för sjukdom, och när Jesus kom till platsen hade han varit död i fyra dagar.

Mitt i sorgen och sorgen gick Jesus, djupt rörd, fram till graven och befallde: "Lasarus, kom ut!" (Johannes 11:43). I en hisnande uppvisning av gudomlig makt dök Lasarus, som hade blivit bunden i gravdukar, levande, hans återkomst till livet ett bevis på Jesu herravälde över graven.

Denna mirakulösa uppståndelse gav inte bara djup glädje till dem som älskade Lasarus utan fungerade också som ett förspel till Jesu förestående triumf över döden genom hans uppståndelse.

 I denna gripande berättelse avslöjade Jesus inte bara sin medkänsla för dem som led, utan gav också en påtaglig förhandstitt på det eviga liv han erbjuder alla som tror på honom. 

Lasarus uppståndelse står som en kraftfull symbol för hopp och ett bevis på Jesu oöverträffade auktoritet över jordelivet.

3. Mata de 5,000 XNUMX:

Allt Jesus gjorde på jorden (mirakel)

I en slående demonstration av gudomligt överflöd och medkänsla utförde Jesus den mirakulösa matningen av en stor skara med bara fem bröd och två fiskar.

 Denna respektingivande händelse, som återges i Matteusevangeliet (14:13-21), Markus (6:30-44), Lukas (9:10-17) och Johannes (6:1-15), visar inte att bara Jesu kraft utan också hans hjärta för att möta de fysiska behoven hos den skara som hade samlats för att höra honom.

När dagen led och hungern satte in bland folkmassan, tog Jesus, rörd av medkänsla, det ringa offret av fem bröd och två fiskar. 

Han välsignade maten, bröt den och delade ut den till folket. Förvånande nog åt alla närvarande inte bara sig mätta utan, som det berättas i Matteus 14:20, "de alla åt och blev mätta, och lärjungarna plockade upp tolv korgar fulla av krossade bitar som blev över."

Denna mirakulösa förökning av bröd och fisk är en djupgående symbol för Guds överflödiga försörjning, som illustrerar att i det gudomligas händer blir även det till synes otillräckliga mer än tillräckligt.

 Det förebådar den andliga näring som Jesus ger, eftersom han identifierar sig själv som "livets bröd" i Johannes 6:35, och erbjuder evig tillfredsställelse till dem som tar del av honom.

4. Gå på vattnet:

I en hisnande uppvisning av sitt mästerskap över elementen gick Jesus på Galileiska sjöns tumultartade vatten under en häftig storm, som berättas i Matteusevangeliet (14:22-33), Markus (6:45-52) och Johannes (6:16-21). 

Denna anmärkningsvärda händelse utspelade sig efter att Jesus mirakulöst hade matat folkmassan på 5,000 XNUMX.

När lärjungarna gick ombord på en båt för att korsa havet uppstod en storm som fick vågorna att dåna och vinden att yla. 

I detta kaos gick Jesus fram till dem och gick på vattnet. När de bevittnade denna extraordinära syn fylldes lärjungarna av vördnad och rädsla och trodde att de såg ett spöke.

Jesus försäkrade dem om sin identitet och förklarade: ”Ta mod! Det är jag. Var inte rädd” (Matt 14:27). Petrus, fängslad av tro, försökte få följa med Jesus på vattnet. Med blicken fäst på sin Herre gick Peter på vågorna men vacklade när han lade märke till vinden. Som svar sade Jesus: "Du liten troende, varför tvivlade du?"

Denna mirakulösa händelse visade inte bara upp Jesu auktoritet över de naturliga elementen utan underströk också vikten av orubblig tro inför livets stormar. Det förblir en gripande illustration av tryggheten i att lita på den som befaller både vindarna och vågorna.

5. Att kasta ut demoner: 

Allt Jesus gjorde på jorden (mirakel)

I en djupgående utställning av sin auktoritet över andliga världar inledde Jesus ett uppdrag för att driva ut demoner från dem som drabbats av illvilliga krafter. 

Denna förvandlande aspekt av hans uppdrag skildras levande i evangelierna, där Jesus möter individer som plågas av demonisk besättning och med befallande kraft befriar dem från mörkret.

Markusevangeliet (1:21-28) berättar om ett tidigt exempel där Jesus går in i en synagoga och en man besatt av en oren ande känner igen honom.

Med häpnadsväckande auktoritet befaller Jesus den orena anden att lämna mannen och lämnar vittnena häpna över den påtagliga kraft som står till hans förfogande.

I en annan kraftfull redogörelse från Matteus (8:28-34) möter Jesus två demonbesatta män i området kring Gadarenerna. 

Dessa män, så våldsamma att ingen kunde passera vägen de bodde, förvandlades omedelbart när Jesus beordrade demonerna till en flock grisar, vilket visade sitt herravälde över det andliga riket.

Dessa berättelser om exorcism betonar Jesu oöverträffade kraft att befria individer från illvilliga krafters klor. De belyser hans uppdrag inte bara att läka fysiska åkommor utan också att konfrontera och erövra mörkrets krafter och erbjuda frihet till dem som är snärjda av andligt förtryck. 

I dessa möten står Jesus som den ultimata befriaren, och visar upp sin auktoritet över både de sedda och osynliga världarna.

6. Stilla stormen: 

I en dramatisk manifestation av sin överhöghet över den naturliga världen, visade Jesus sitt kommando över elementen genom att stilla en tumultartad storm på Galileiska sjön. 

Denna övertygande händelse, krönikad i Matteusevangeliet (8:23-27), Markus (4:35-41) och Lukas (8:22-25), utspelade sig när Jesus och hans lärjungar gav sig ut på en båtresa över hav.

Rädsla mitt i ett våldsamt storm med vågor som hotade att kantra deras skepp, väckte lärjungarna upp Jesus ur sin fridfulla dvala. 

Med ett enkelt men auktoritativt kommando tillrättavisade Jesus vindarna och vågorna och sa: "Tyst! Var stilla!" Omedelbart upphörde stormen och förvandlade den rasande stormen till ett lugnt lugn.

I vördnad för detta mirakulösa ingripande förundrade sig lärjungarna över Jesu makt över naturen och frågade varandra: ”Vem är det här? Till och med vinden och vågorna lyder honom!” (Mark 4:41). 

Denna episod underströk inte bara Jesu gudomligt skänkta herravälde över elementen utan fungerade också som en gripande metafor för den försäkran och lugnet han ger mitt i livets stormar. 

Inför kaoset framträdde Jesus som den lugnande kraften, vilket illustrerar att även de häftigaste naturkrafterna böjer sig för hans suveräna befallning.

7. Multiplicera bröd och fiskar: 

Utöver den mirakulösa matningen av de 5,000 4,000, visade Jesus ytterligare sin gudomliga försörjning genom att multiplicera en mager mängd mat för att tillfredsställa en skara på XNUMX XNUMX.

 Denna anmärkningsvärda händelse, inspelad i Evangelier av Matteus (15:32-39) och Markus (8:1-10), utspelade sig på en avlägsen plats där en stor folkmassa hade samlats för att höra Jesus undervisa.

Allt eftersom dagen fortskred, och med medlidande för folkmassans hunger, vände Jesus sig till sina lärjungar och frågade om tillgängliga förnödenheter. De gav honom sju bröd och några små fiskar. Oavskräckt av den uppenbara bristen välsignade Jesus det ringa offret och delade ut det bland folket.

I en häpnadsväckande uppvisning av gudomlig förökning visade sig de magra sju bröden och några fiskar vara tillräckliga för att föda hela församlingen. Efter att alla hade ätit sig mätta samlade lärjungarna sju korgar med överblivna fragment, vilket underströk det överflöd som utgår från händerna på den mirakulösa försörjaren.

Denna händelse upprepade inte bara Jesu förmåga att möta folkmassans fysiska behov utan bar också ett symboliskt budskap om andligt överflöd. Den fungerade som en levande liknelse, som illustrerar att i Frälsarens händer blir även den till synes otillräckliga mer än tillräckligt, ett bevis på den gränslösa generositeten i hans gudomliga försörjning.

8. Healing the woman with the issue of blood:

Allt Jesus gjorde på jorden (mirakel)

I en gripande uppvisning av Jesu helande beröring fann en kvinna som hade uthärdat en försvagande blödningsstörning i tolv år återupprättelse och lättnad när hon sträckte ut handen för att röra vid kanten av hans mantel. 

Denna rörande redogörelse återges i Matteusevangeliet (9:20-22), Markus (5:25-34) och Lukas (8:43-48).

Kvinnan, desperat efter att bli frisk, närmade sig Jesus bland en mängd människor. 

Hon trodde på kraften som utgick från honom och tänkte: "Om jag bara rör vid hans mantel, blir jag helad." Med orubblig tro sträckte hon ut handen och betade fållen på Jesu klädnad. 

I det ögonblicket vände Jesus sig om och sade: ”Var hjärta, dotter; din tro har botat dig."

Omedelbart blev kvinnan helad, befriad från den åkomma som hade plågat henne i över ett decennium. 

Jesus tog inte bara upp hennes fysiska lidande utan lovordade också hennes tro och betonade det oskiljaktiga sambandet mellan tro och helande. Detta rörande möte exemplifierar Jesu medlidande natur och den transformativa kraft som utgår från en enkel beröring när den är rotad i äkta tro.

9. Att förbanna fikonträdet: 

I en symbolisk handling laddad med djup mening mötte Jesus ett kargt fikonträd och, när han fann det utan frukt, uttalade han en förbannelse som resulterade i att det omedelbart vissnade.

 Denna symboliska händelse återberättas i Matteusevangeliet (21:18-22) och Markus (11:12-14, 20-25).

När Jesus närmade sig fikonträdet och förväntade sig att hitta näring, upptäckte han bara löv och ingen frukt. Han svarade: "Må du aldrig mer bära frukt!" Omedelbart vissnade fikonträdet från sina rötter, en levande illustration av konsekvenserna av andlig karghet.

Denna händelse har en rik metaforisk betydelse, som symboliserar förväntningarna på ett fruktbart liv som Gud har på sitt folk. 

Det karga fikonträdet representerar andlig fruktlöshet, utan de närande egenskaperna tro, kärlek och lydnad. Jesus använde denna visuella liknelse för att förmedla vikten av äkta, förvandlande tro som ger frukten av ett rättfärdigt liv.

Fikonträdets vissnande står som en gripande varning för enbart yttre uppvisningar utan äkta substans. 

Det understryker uppmaningen att bära andlig frukt och anpassa sitt liv till principerna för Guds rike. 

I denna symboliska handling utmanar Jesus anhängare att odla liv som vimlar av frukten av rättfärdighet, och betonar betydelsen av autentisk tro och konsekvenserna av andlig tomhet.

10. Förvandla vatten till vin:

I början av sin offentliga tjänst gav Jesus sig ut på en omvälvande resa präglad av medkänsla och mirakulös kraft. En av de första uppvisningarna av hans gudomliga auktoritet inträffade vid ett bröllopsfirande i Kana, som det återges i Johannesevangeliet (2:1-11).

Mitt i festligheterna mötte värdarna en svår situation – de fick slut på vin. 

Som svar på sin mors, Marias uppriktiga oro, utförde Jesus, även om han till en början var tveksam, sitt första mirakel. Jesus befallde tjänarna att fylla sex vattenburkar av sten, som vanligtvis används för ceremoniell tvätt, med vatten, och sedan instruerade Jesus dem att ta fram några och ge dem till mästaren vid banketten.

I ett ögonblick som ekade av gudomlig intervention, hade vattnet genomgått en mirakulös förvandling till finaste vinet. Festens mästare, förvånad över den överlägsna kvaliteten på det vin som oväntat framställts i slutet av firandet, sa till brudgummen om att spara det bästa till sist.

Denna mirakulösa handling vid bröllopet i Kana avslöjade inte bara Jesu medkänsla för vardagens glädjeämnen och bekymmer utan signalerade också starten på en tjänst som kännetecknas av andlig förvandling och överflöd.

Det markerade början på en resa där vatten förvandlades till vin och avslöjade en glimt av den extraordinära naturen hos den som senare skulle ge världen frälsningens bägare.

Slutsats:

Den mångfaldiga mängd mirakel som Jesus utförde under hans jordiska tjänst är ett djupt bevis på hans mångfacetterade natur och gudomliga auktoritet. 

Från att bota sjuka och uppväcka döda till att stilla stormar och föröka magra proviant, bar var och en av de saker som Jesus gjorde på jorden ett unikt budskap, som illustrerar inte bara hans medkänsla för mänskligt lidande utan också hans herravälde över de fysiska och andliga världarna.

När Jesus förvandlade vatten till vin vid bröllopet i Kana, avslöjade Jesus sin mirakulösa kraft mitt i ett glädjefyllt firande, och betonade hans oro för de vardagliga aspekterna av mänsklig tillvaro.

Den symboliska förvandlingen av vatten till det finaste vinet speglade den transformativa karaktären i hans tjänst och gav världen en smak av det extraordinära.

Oavsett om han visar auktoritet över naturen, helar de drabbade eller utmanar andlig fruktlöshet, pekade Jesus konsekvent på en verklighet bortom det synliga, och uppmanade individer att anamma en djupare förståelse av tro och gudomlig förbindelse. 

I allt Jesus gjorde på jorden finns en berättelse om medkänsla, återlösning och en inbjudan till ett mer välmående, meningsfullt liv.

I slutändan bildar dessa mirakel en gobeläng som framhäver Jesu mångfacetterade uppdrag – att ge helande, återlösning och uppenbarelsen av Guds rike.

Varje mirakulöst möte fungerar som en ledstjärna, som vägleder mänskligheten mot en djupgående förståelse av den extraordinära karaktären hos Han som vandrade bland oss, och lämnar en outplånlig prägel på historien.


Sprid så fler får veta :)

Lämna en kommentar